โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-019868
นายเสกสรร เรืองเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-019868
นายณัฐกานต์ คำรัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-019868
นางเทียมจันทร์ ภูผาลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-019868
นายเอก นาเมืองรักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-019868
นางรุ่งอรุณ ฤาชัยราม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-019868
นายธวัชชัย มูลเหลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043-019868
นางอัญวิษา มุละนันทน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043-019868
นายจิตรกร สุทธิประภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043-019868
นางสาววรัญญา ทินโน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043-019868
นางสาวพรรณกร ธีรสุจิ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-019868
นายรณชัย นาทองบ่อ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043-019868
นายสมบูรณ์ เขตรบุญพร้อม
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-019868
นายบัณฑิต เปลือยหนองแข้
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
043-019868
นายสุรชัย บุญก้านตรง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043-019868
นางสาวมันทนา อุดรบูรณ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043-019868

นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้วเสด็จพิทยาคม

นายธวัชชัย มูลเหลา
นายเสกสรร เรืองเดช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,080
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-019868 อีเมล์: ksp_2555@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เสกสรร เรืองเดช โทรศัพท์: 0610219219 อีเมล์: seksan.rua@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]