โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเผดิมชัย ศรีโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
043801018
นางสุกัญญา แสงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043801018
นางทองเคียบ เหลาแหลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043801018
นายสุรพล ศรีประไหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043801018
นายวุฒิศักดิ์ เหลื่อมศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043801018
นายเกรียงไกร บุญเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043801018
นายเข็มเรียน รังหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043801018
นายนาด เนินสุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043801018
นายสุเทพ ปัตสัยยัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043801018
นางไพวัน เขจรแข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043801018
นางเบญจวรรณ อ่อนไสย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043801018
นางมณีวรรณ วรชิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043801018
นายเข็มชาติ เหลื่อมสิงขร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043801018
นายวีรยุทธ เผือดผุด
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043801018
นายไพบูลย์ พิมพิชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043801018
นางสาววราภรณ์ เหลาแหลม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043801018

นายเผดิมชัย ศรีโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา

นางทองเคียบ เหลาแหลม
นางไพวัน เขจรแข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,218
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043801018 อีเมล์: byps@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรยุทธ เผือดผุด โทรศัพท์: 0813802279 อีเมล์: krutum11.01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]