โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอุเทน ทองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
042-720114
นายอรรถพล นนตะเสน
ครู (อัตราจ้าง)
042-720114
นางดาวเรือง มุลน้อยสุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นายเกรียงศักดิ์ ศิริรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นางอุทิตย์ หาญมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นางสมพาน สิงห์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นายสุระทิน สิงห์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นางปรียา รอดอุตม์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นางรัตนมณี ภูยางสิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นางจิตรประสงค์ รัตนหน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นางอุทัยวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์
ครู
042-720114

นายอุเทน ทองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

นางอุทัยวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์
นายเกรียงศักดิ์ ศิริรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-720114 อีเมล์: koksung_49@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดาวเรือง มุลน้อยสุ โทรศัพท์: 0868600996 อีเมล์: Moolnoisudoa@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ