โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-720114
นายไวพจน์ ลอนตรง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-720114
นางสาวนงค์นุช พิมพ์มีลาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-720114
นายเกรียงศักดิ์ ศิริรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042-720114
นางอุทิตย์ หาญมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042-720114
นางสมพาน สิงห์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042-720114
นายสุระทิน สิงห์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-720114
นางปรียา รอดอุตม์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-720114
นางรัตนมณี ภูยางสิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-720114
นางจิตรประสงค์ รัตนหน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-720114
นางสาวสุทิศา แสนดวง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042-720114
นางอุทัยวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042-720114
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ คำภูษา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042-720114

นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

นายสุระทิน สิงห์เสนา
นางสาวนงค์นุช พิมพ์มีลาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

985
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-720114 อีเมล์: koksung_49@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกรียงศักดิ์ ศิริรัตน์ โทรศัพท์: 0868600996 อีเมล์: kriang.sirirat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]