โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอุเทน ทองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
042-720114
นายอรรถพล นนตะเสน
ครู (อัตราจ้าง)
042-720114
นางดาวเรือง มุลน้อยสุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นายเกรียงศักดิ์ ศิริรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นางอุทิตย์ หาญมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นางสมพาน สิงห์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นายสุระทิน สิงห์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นางปรียา รอดอุตม์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นางรัตนมณี ภูยางสิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นางจิตรประสงค์ รัตนหน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720114
นางอุทัยวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์
ครู
042-720114
นางสาวสุทิศา แสนดวง
ครู
042-720114

นายอุเทน ทองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

นางสมพาน สิงห์เสนา
นางปรียา รอดอุตม์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

225
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-720114 อีเมล์: koksung_49@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดาวเรือง มุลน้อยสุ โทรศัพท์: 0868600996 อีเมล์: Moolnoisudoa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]