โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอุเทน ทองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นายอุเทน ทองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางสาวเย็นฤดี นนตระอุดร
ครู (อัตราจ้าง)
-
นายอรรถพล นนตะเสน
ครู (อัตราจ้าง)
นางดาวเรือง มุลน้อยสุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868600996
นายเกรียงศักดิ์ ศิริรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุทิตย์ หาญมนตรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสมพาน สิงห์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุระทิน สิงห์เสนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปรียา รอดอุตม์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนมณี ภูยางสิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจิตรประสงค์ รัตนหน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0880571132
นางอุทัยวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์
ครู

นายอุเทน ทองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)

นางรัตนมณี ภูยางสิม
นางจิตรประสงค์ รัตนหน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00011
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-756105 อีเมล์: koksung_49@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดาวเรือง มุลน้อยสุ โทรศัพท์: 0868600996 อีเมล์: Moolnoisudoa@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ