โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวานิช บุ่งวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819540710
042-720083
นางนวรัตน์ บุญสิงห์
ครูผู้ช่วย

042-720083
นางพัชราภรณ์ สายทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864586282
042-720083
นางจิราพัชร โฮมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819740476
042-720083
นางวิยะดา ป้อมไชยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899435631
042-720083
นายประเสริฐ ศรีวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

042-720083
นางกรรยา เกรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818775088
042-720083
นายศุภชัย หาญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895755476
042-720083
นางสำราญ วันนาพ่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898420998
042-720083
นายธงชัย โยธานัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819545706
042-720083
นางกรวรรณ ประพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892216127
042-720083
นางศิริรักษ์ นิธิสรรพสิทธิ
ครู ชำนาญการ
0862369494
042-720083
นายสุวิทย์ แก้วก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ

042-720083
นางหทัยชนก ปัญญา
ครู ชำนาญการ
0872362960
042-720083
นางจิตรดา ศรีสุวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818714732
042-720083
นางสร้อยสุดา อินหนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847875173
042-720083
นางอังคณารักษ์ บุตรสุวรรณ์
ครู ชำนาญการ
0892216546
042-720083
นางมุกดา ครุฑตำคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0913625986
042-720083
นางสาวปนัสยา ยางธิสาร
ครู (อัตราจ้าง)
0833382582
042-720083
นายเดโช แป้งนวล
ครู (อัตราจ้าง)
0807613304
042-720083
นายวิเศษ วงศ์สีดา
นักการภารโรง

042-720083

นายวานิช บุ่งวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง

นางวิยะดา ป้อมไชยา
นายประเสริฐ ศรีวิชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

18
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-720083 อีเมล์: wbs_bo@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ธงชัย โยธานัก โทรศัพท์: 0819545706 อีเมล์: thothong06@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ