โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวานิช บุ่งวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819540710
นางพัชราภรณ์ สายทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864586282
นางจิราพัชร โฮมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819740476
นางวิยะดา ป้อมไชยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899435631
นายประเสริฐ ศรีวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกรรยา เกรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818775088
นางสัญญา ประพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813807135
นายศุภชัย หาญชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895755476
นางสำราญ วันนาพ่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898420998
นายธงชัย โยธานัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819545706
นางกรวรรณ ประพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892216127
นางศิริรักษ์ นิธิสรรพสิทธิ
ครู ชำนาญการ
0862369494
นายสุวิทย์ แก้วก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางหทัยชนก ปัญญา
ครู ชำนาญการ
0872362960
นางจิตรดา ศรีสุวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0818714732
นางสร้อยสุดา อินหนอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0847875173
นางอังคณารักษ์ บุตรสุวรรณ์
ครู ชำนาญการ
0892216546
นางมุกดา ครุฑตำคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0913625986
นางสาวปนัสยา ยางธิสาร
ครู (อัตราจ้าง)
0833382582
นายเดโช แป้งนวล
ครู (อัตราจ้าง)
0807613304
นายวิเศษ วงศ์สีดา
นักการภารโรง
นายสุรพล สุทธิมา
ครูผู้ช่วย

นายวานิช บุ่งวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง

นางศิริรักษ์ นิธิสรรพสิทธิ
นางหทัยชนก ปัญญา

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-720083 อีเมล์: wbs_bo@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ธงชัย โยธานัก โทรศัพท์: 0819545706 อีเมล์: thothong06@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ