โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไพศาล สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางนฤมล ปรือทะเล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางวรรณวิไล บึงสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางสาวนารถฤดี โถปาสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นายวีระพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางวิลาวัลย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางอัมรา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางทัศนีย์ วงษ์สินธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางสุนทยา คำมุงคุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางพนิดา กองจันทร์ดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นายอติพล เจริญไชย
ครู ชำนาญการ
042-769025
นางธนิดา จันดาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางสุรางคนา ลาแสดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางสาวสุรีรอง วาทีธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางภัคค์พิมล มณีธนโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางสุปราณี ป้องวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-769025
นางสาวอริศรา มายุน
ครู
042-769025

นายไพศาล สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง

นางวิลาวัลย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางวรรณวิไล บึงสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

267
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โทรศัพท์: 042-769025 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายวีระพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทรศัพท์: 0898464429 อีเมล์: weerapong.2501@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]