โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวรวุฒิ ประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นางสาวธันยพร แก้วดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นางนิตยา กลยนีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นางรัชนิดา สุราษฎร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นางศิริพร คำระหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นางนัตยา คำทะเนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นางเพ็ญแข กลยนีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นายประยูรชัย กันบุรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นางรัชนี กันบุรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นายสมหมาย ทิพวงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นางสำรวย สอนสมนึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นางนิรันดร จันลาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นางรุ่งลาวัล เห็นหลอด
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นางพัฒนา สัพโส
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นายอดุลศักดิ์ ทองคำ
ครู
042-720160
นางสุมาลี ธิวะโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
042-720160
นางสาวจริยา มาตราช
ครู (อัตราจ้าง)
042-720160
นางสาวนิโลบล คำมุงคุณ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
042-720160
นายก็ก่อ พิสุทธิ์
ครูธุรการ
042-720160
นายบรรเทิง ศรีลาราช
นักการภารโรง
042-720160

นายวรวุฒิ ประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนทรายคำ

นางสาวธันยพร แก้วดี
นางศิริพร คำระหงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042-720160 อีเมล์: saikhomschool7@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิรันดร จันลาวงศ์ โทรศัพท์: 0885499370 อีเมล์: nirun1612@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ