โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศรี ปงผาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
042720006
นางสุจิตรา วงษ์สมศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042720006
นางพิกุล เพียนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042720006
นางเจริญ นิคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042720006
นางปราณี พิพิธกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042720006
นางเทวรรณ สารทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042720006
นายทูนวรรณ วะไลใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
042720006
นางสุรางค์รัตน์ ไชยชมภู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042720006
นางสาวไพลิน ฮุงหวน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042720006
นางศิริวรรณ วะไลใจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
042720006
นางสาวรัตนาภรณ์ บ่อบัวเงิน
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
042720006
นายวีรวัฒน์ นิคร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042720006

นายศรี ปงผาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยบุ่นนาทัน

นางปราณี พิพิธกุล
นางสุจิตรา วงษ์สมศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

114
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042720006 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Pailin Hunghuan โทรศัพท์: 0873230716 อีเมล์: hunghuan@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]