โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางเพลินพิศ ดาศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042720006
นางสุจิตรา วงษ์สมศรี
ครู
042720006
นางพิกุล เพียนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
042720006
นางเจริญ นิคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042720006
นางปราณี พิพิธกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042720006
นางเทวรรณ สารทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042720006
นางสมควร มะลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042720006
นายทูนวรรณ วะไลใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042720006
นายสมฤทธิ์ ชินบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042720006
นางสาวไพลิน ฮุงหวน
ครู (อัตราจ้าง)
042720006
นางศิริวรรณ วะไลใจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
042720006

นางเพลินพิศ ดาศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยบุ่นนาทัน

นางเจริญ นิคร
นายทูนวรรณ วะไลใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน โทรศัพท์: 042720006 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Pailin Hunghuan โทรศัพท์: 0873230716 อีเมล์: hunghuan@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ