โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042720006
นางสุจิตรา วงษ์สมศรี
ครู
042720006
นางพิกุล เพียนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
042720006
นางเจริญ นิคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042720006
นางปราณี พิพิธกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042720006
นางเทวรรณ สารทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042720006
นายทูนวรรณ วะไลใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042720006
นางสุรางค์รัตน์ ไชยชมภู
ครู ชำนาญการ
042720006
นางสาวสุภาวดี ไวจำปา
ครู (อัตราจ้าง)
042720006
นางสาวไพลิน ฮุงหวน
ครู (อัตราจ้าง)
042720006
นางศิริวรรณ วะไลใจ
ครู (พนักงานงานราชการ)
042720006
นางสาวรัตนาภรณ์ บ่อบัวเงิน
เจ้าพนักงานธุรการ
042720006
นายวีรวัฒน์ นิคร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
042720006

นางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยบุ่นนาทัน

นายทูนวรรณ วะไลใจ
นางสุจิตรา วงษ์สมศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

314
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042720006 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Pailin Hunghuan โทรศัพท์: 0873230716 อีเมล์: hunghuan@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]