โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศรี ปงผาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นางพิกุล เพียนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางเจริญ นิคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางปราณี พิพิธกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
-
นางเทวรรณ สารทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นายทูนวรรณ วะไลใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นางสุรางค์รัตน์ ไชยชมภู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางสุจิตรา วงษ์สมศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางภาพตะวัน มาตราช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวอภิญญา รุ่งเรือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นายวีรวัฒน์ นิคร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
-

นายศรี ปงผาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยบุ่นนาทัน

นางภาพตะวัน มาตราช
นางสุรางค์รัตน์ ไชยชมภู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

965
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Suchittra Wongsomsri โทรศัพท์: 0879542319 อีเมล์: suchittrawongsomsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]