โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอดิรัน พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายชัยยนต์ ผลาจันทร์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
นายสถิตย์ หัสจันทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางบุญช่วย ภมรศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นายประเทือง สุวรรณวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นางปราณี วังทะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางกนกอร วรกิตติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสมสมัย เทพิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางพรสวัสดิ์ หัวดอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางนิตยา สุชัยยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางอารีวรรณ แก้วคำแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางพินีวรรณ แก้วคำแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสลักจิต ตะเส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายสฤษฏ์ เจริญไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายสายัณต์ ฮุ่งหวล
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายอดิรัน พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองปลิง

นางพรสวัสดิ์ หัวดอน
นางบุญช่วย ภมรศาสตร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,146
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: npchool.gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Mr Hasachanthong โทรศัพท์: 0918624327 อีเมล์: nongnam7@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]