โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอดิรัน พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042789244
นายสถิตย์ หัสจันทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042789244
นายประเทือง สุวรรณวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042789244
นางบุญช่วย ภมรศาสตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
042789244
นางปราณี วังทะพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042789244
นางกนกอร วรกิตติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042789244
นางสมสมัย เทพิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042789244
นางพรสวัสดิ์ หัวดอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042789244
นางนิตยา สุชัยยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042789244
นางอารีวรรณ แก้วคำแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042789244
นางพินีวรรณ แก้วคำแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042789244
นางสลักจิต ตะเส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042789244
นายสฤษฏ์ เจริญไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042789244

นายอดิรัน พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองปลิง

นางสมสมัย เทพิน
นายประเทือง สุวรรณวร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

860
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042789244 อีเมล์: npchool.gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Mr Hasachanthong โทรศัพท์: 0918624327 อีเมล์: nongnam7@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]