ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวรเวช แง่พรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042702201
นายคำสอน ประเสริฐสังฆ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042702201
นางกรชนก ลิลาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042702201
นางวาสินี อุดมแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042702201
นางสาวสลักจิตร แดงโชติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042702201
นายศราวุฒิ แก้วอาจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042702201
นายเกียรติศักดิ์ แสนเสน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042702201
นางสาวภาวิณี ประทุมสาย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042702201
นายธนศักดิ์ ชุณห์ประไพ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042702201
นางสาวขวัญฤทัย ไชยศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042702201
นางจิราภรณ์ หลักทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042702201
นางสาวปวีณา บุญเกิด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042702201
นายนิยม โสมล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042702201
นายอิทธิพล ยาทองไชย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042702201
นายสมพงษ์ โกดหอม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042702201
นางกนกรัตน์ ไชยวารี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
042702201
นางกัลยา พิมพ์สมแดง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042702201
นายสราวุธ อินธิโคตร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
042702201
นางสาวปราณี ชุมพลภักดี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042702201
นายอิสระ สูงสันเขต
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042702201

นายวรเวช แง่พรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม

นายธนศักดิ์ ชุณห์ประไพ
นางสาวสลักจิตร แดงโชติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,433
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042702201 อีเมล์: pct_47032010@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กนกรัตน์ ไชยวารี โทรศัพท์: 0836764109 อีเมล์: kanokrut.d@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]