โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านท่าอุเทน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
042581297
นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร
ครู ชำนาญการ
042581297
นายธีระพงษ์ สุวรรณมาโจ
นักการภารโรง
042581297
นางสาวสภาพร ทีสุกะ
ครูผู้ช่วย
042581297
นางธนาภา ภัทรวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042581297
นางสาวอัจฉราพรรณ มูลโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042581297
นายวินัย จันทร์ดาประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042581297
นางสาวกมลรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครูผู้ช่วย
042581297
นางศิริจันทร์ ดามุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
042581297
นางยอพกลิ่น จำปาไชยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042581297
นางพาณี โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042581297

นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าอุเทน

นางพาณี โพธิ์ทอง
นางธนาภา ภัทรวิไล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

415
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: 042581297 อีเมล์: banthauthen2011@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กมลรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทรศัพท์: 0872217409,0933256109 อีเมล์: p.kamonratana@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]