โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านท่าอุเทน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0899407559
042581297
นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร
ครู ชำนาญการ
0898405806
042581297
นายธีระพงษ์ สุวรรณมาโจ
นักการภารโรง

042581297
นางสาวอัจฉราพรรณ มูลโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

042581297
นางภัทรียา ไชยพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0811830903
042581297
นางสาวนันธิดา บัวสาย
ครู ชำนาญการ
0812625886
042581297
นางสาวจันทร์ฉาย บุพศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898403923
042581297
นายมนัส เจริญราษฎร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819751036
042581297
นางศิริจันทร์ ดามุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0832848014
042581297
นางยอพกลิ่น จำปาไชยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868548461
042581297
นางพาณี โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810600387
042581297

นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าอุเทน

นางยอพกลิ่น จำปาไชยศรี
นายมนัส เจริญราษฎร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

60
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: 042581297 อีเมล์: banthauthen2011@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นันธิดา บัวสาย โทรศัพท์: 0812625886 อีเมล์: nantida-buasai@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ