โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านท่าอุเทน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
042581297
นายวินัย จันทร์ดาประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042581297
นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
042581297
นางยอพกลิ่น จำปาไชยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042581297
นางธนาภา ภัทรวิไล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042581297
นางสาวอัจฉราพรรณ มูลโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042581297
นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042581297
นางสาวสภาพร ทีสุกะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042581297
นางสาวกมลรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042581297
นางสาวสมประสงค์ เนาวรัตน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
042581297
นายธีระพงษ์ สุวรรณมาโจ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
042581297

นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าอุเทน

นางธนาภา ภัทรวิไล
นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธุ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

921
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: 042581297 อีเมล์: banthauthen2011@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กมลรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โทรศัพท์: 0872217409,0933256109 อีเมล์: p.kamonratana@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]