โรงเรียนบ้านท่าอุเทน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านท่าอุเทน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042581297
นายอภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร
ครู ชำนาญการ
042581297
นายธีระพงษ์ สุวรรณมาโจ
นักการภารโรง
042581297
นางสาวอัจฉราพรรณ มูลโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042581297
นายวินัย จันทร์ดาประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042581297
นางภัทรียา ไชยพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042581297
นางสาวนันธิดา บัวสาย
ครู ชำนาญการ
042581297
นางสาวจันทร์ฉาย บุพศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042581297
นายมนัส เจริญราษฎร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042581297
นางศิริจันทร์ ดามุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
042581297
นางยอพกลิ่น จำปาไชยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042581297
นางพาณี โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042581297

นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าอุเทน

นายมนัส เจริญราษฎร์
นางสาวนันธิดา บัวสาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าอุเทน โทรศัพท์: 042581297 อีเมล์: banthauthen2011@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นันธิดา บัวสาย โทรศัพท์: 0812625886 อีเมล์: nantida-buasai@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ