โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทวีชัย แก้วก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0808060797
นางสาวทิพวรรณ สุวรรณมาโจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0808060797
นางสาวญาณิกา อ้อมณฑา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0808060797
นางสาวแสงดาว ดวงดูสัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0808060797
นายวีระชน ว่องไว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0808060797
นางมยุรี ธงวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0808060797
นายวีรศักดิ์ บุพศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0808060797
นางสาวจินตนา จ่าเห็ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0808060797
นางสาวเบญจพร สุวรรณมาโจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0808060797
นายณัฐวุฒิ ธงวิชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0808060797
นางสาวฐิติรัตน์ อุพร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0808060797
นางกมลลักษณ์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0808060797
นางสาวรินรดา โยลัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0808060797
นางสาวข้าวทิพย์ ทีสุกะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0808060797
นายธีระพงษ์ วีระชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0808060797
นายชินวัฒน์ วังสุขี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0808060797
นางสาวจันทร์จิรา โคตรมิตร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0808060797

นายธีระพงษ์ วีระชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาหัวบ่อ

นางกมลลักษณ์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
นางสาวญาณิกา อ้อมณฑา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,132
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: 0808060797 อีเมล์: nahuabor.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา จ่าเห็ม โทรศัพท์: 0892743129 อีเมล์: jintana_jahem@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]