โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธีระพงษ์ วีระชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นายทวีชัย แก้วก่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
-
นางสาวทิพวรรณ สุวรรณมาโจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นางสาวญาณิกา อ้อมณฑา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางสาวแสงดาว ดวงดูสัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นายวีระชน ว่องไว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นางมยุรี ธงวิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายวีรศักดิ์ บุพศิริ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวจินตนา จ่าเห็ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นางสาวเบญจพร สุวรรณมาโจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายณัฐวุฒิ ธงวิชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
-
นางสาวฐิติรัตน์ อุพร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นางกมลลักษณ์ สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางสาวรินรดา โยลัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นางสาวข้าวทิพย์ ทีสุกะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายชินวัฒน์ วังสุขี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นางสาวจันทร์จิรา โคตรมิตร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-

นายธีระพงษ์ วีระชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาหัวบ่อ

นายทวีชัย แก้วก่า
นางสาวฐิติรัตน์ อุพร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,083
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: nahuabor.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา จ่าเห็ม โทรศัพท์: 0892743129 อีเมล์: jintana_jahem@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]