โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางประวรรณะ มหาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0089-8413044
042534596
นางจัตุพร สุตตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0828380859
042534596
นายอรรถสิทธิ์ ศรีสุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833383033
042534596
นางกนิษฐา แสวงสาย
ครู ชำนาญการ
087-2252848
042534596
นางปานฤทัย บัวชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856804012
042534596
นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815924071
042534596
นายธีระพงศ์ แสนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0846834494
042534596
นางเทียมจันทร์ โคตะมะ
ครู ชำนาญการ
0862328671
042534596
นางสาวเพ็ญศรี อรรคศรีวร
ครู ชำนาญการ
0812631265
042534596
นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
083-3582143
042534596
นายวรธน วรธน
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-68545254
042534596
นายโชคชัย อินทร์ติยะ
ครู ชำนาญการ
08132013378
042534596
นางจุรีรัตน์ แมดจ่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0879499113
042534596
นางศิริลักษณ์ สารทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810502929
042534596
นายวรวุฒิ ศรีมะโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862393577
042534596
นางเนตรนิมิตร วาทะวัฒนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819546102
042534596
นางนริศรา อินปากดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807566185
042534596
นายเชิงชาย ยงยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878633633
042534596

นางประวรรณะ มหาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

นายธีระพงศ์ แสนคำ
นางจัตุพร สุตตานนท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042534596 อีเมล์: sh290@nkped1.org
เว็บมาสเตอร์:: นริศรา อินปากดี โทรศัพท์: 0810502929 อีเมล์: siriluk1971@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ