โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางประวรรณะ มหาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0089-8413044
นางจัตุพร สุตตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0828380859
นายอรรถสิทธิ์ ศรีสุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0833383033
นางกนิษฐา แสวงสาย
ครู ชำนาญการ
087-2252848
นางปานฤทัย บัวชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856804012
นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0815924071
นายธีระพงศ์ แสนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0846834494
นางเทียมจันทร์ โคตะมะ
ครู ชำนาญการ
0862328671
นางสาวเพ็ญศรี อรรคศรีวร
ครู ชำนาญการ
0812631265
นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
083-3582143
นายวรธน วรธน
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-68545254
นายโชคชัย อินทร์ติยะ
ครู ชำนาญการ
08132013378
นางศิริลักษณ์ สารทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810502929
นายวรวุฒิ ศรีมะโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862393577
นางเนตรนิมิตร วาทะวัฒนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0819546102
นางนริศรา อินปากดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0807566185
นายเชิงชาย ยงยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878633633

นางประวรรณะ มหาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

นายอรรถสิทธิ์ ศรีสุนทร
นางเนตรนิมิตร วาทะวัฒนะ

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042534596 อีเมล์: sh290@nkped1.org
เว็บมาสเตอร์:: นริศรา อินปากดี โทรศัพท์: 0810502929 อีเมล์: siriluk1971@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ