โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางจัตุพร สุตตานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042534596
นายอรรถสิทธิ์ ศรีสุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042534596
นางกนิษฐา แสวงสาย
ครู ชำนาญการ
042534596
นางปานฤทัย บัวชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042534596
นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
042534596
นายธีระพงศ์ แสนคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042534596
นางเทียมจันทร์ โคตะมะ
ครู ชำนาญการ
042534596
นางสาวเพ็ญศรี อรรคศรีวร
ครู ชำนาญการ
042534596
นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
042534596
นายสงกรานต์ ยืนยั่ง
ครู
042534596
นายวรธน วรธน
ครู ชำนาญการพิเศษ
042534596
นายโชคชัย อินทร์ติยะ
ครู ชำนาญการ
042534596
นางจุรีรัตน์ แมดจ่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042534596
นางศิริลักษณ์ สารทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042534596
นายวรวุฒิ ศรีมะโรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
042534596
นางเนตรนิมิตร วาทะวัฒนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042534596
นางนริศรา อินปากดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
042534596
นายเชิงชาย ยงยันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042534596


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

นางปานฤทัย บัวชุม
นายเชิงชาย ยงยันต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

61
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โทรศัพท์: 042534596 อีเมล์: sh290@nkped1.org
เว็บมาสเตอร์:: นริศรา อินปากดี โทรศัพท์: 0810502929 อีเมล์: siriluk1971@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]