โรงเรียนบ้านพังคอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพังคอง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทวีศักดิ์ สายคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางอะนันท์ จันทะวัช
ครู
นายวีระ ภูศรีโสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายยรรยงค์ อิ้มพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุภาพร อิ้มพัฒน์
ครู ชำนาญการ
นางสุมาลี นามแสง
ครู ชำนาญการ
นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์
ครู ชำนาญการ
นายสุบิน เมืองโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจักรพงค์ อุระ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายทวีศักดิ์ สายคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพังคอง

นางสุมาลี นามแสง
นางอะนันท์ จันทะวัช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0006
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพังคอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โทรศัพท์: 042670133 อีเมล์: banpungkong @.thiamail
เว็บมาสเตอร์:: ศุทธินี จันรอง โทรศัพท์: 0883282992 อีเมล์: tosapon_2499@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ