โรงเรียนบ้านพังคอง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพังคอง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทวีศักดิ์ สายคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
042670133
นางอะนันท์ จันทะวัช
ครู
042670133
นายวีระ ภูศรีโสม
ครู ชำนาญการพิเศษ
042670133
นายยรรยงค์ อิ้มพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
042670133
นางยุภาพร อิ้มพัฒน์
ครู ชำนาญการ
042670133
นางสุมาลี นามแสง
ครู ชำนาญการ
042670133
นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์
ครู ชำนาญการ
042670133
นายสุบิน เมืองโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
042670133
นายจักรพงค์ อุระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
042670133

นายทวีศักดิ์ สายคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพังคอง

นางอะนันท์ จันทะวัช
นางสุมาลี นามแสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

24
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพังคอง โทรศัพท์: 042670133 อีเมล์: banpungkong @.thiamail
เว็บมาสเตอร์:: ศุทธินี จันรอง โทรศัพท์: 0883282992 อีเมล์: tosapon_2499@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ