โรงเรียนบ้านตูมหวาน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตูมหวาน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวรศักดิ์ อรรคศรีวร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายเอกราช พรหมพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายยอด สะตะ
ครู ชำนาญการ
นายพันศักดิ์ อินไชยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฉวีวรรณ ถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายฉลอม เสียงล้ำ
ครู ชำนาญการ
นายพงศ์เทพ คล่องดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายแสวง คล่องดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวันดี คล่องดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมบัติ รูปคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบรรนิจศรี คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจรรยา สืบเหลา
ครู ชำนาญการ
นายกฤษฎา น้อยชิน
ครู ชำนาญการ
นางยุวรัตน์ คนหาญ
ครู ชำนาญการ
นายวีระ ใจคง
ครู
นางเนตรชนก คนหาญ
ครู

นายวรศักดิ์ อรรคศรีวร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตูมหวาน

นางวันดี คล่องดี
นายวีระ ใจคง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

57
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตูมหวาน โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ยอด สะตะ โทรศัพท์: 0899413288 อีเมล์: yodsata@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ