โรงเรียนบ้านตูมหวาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตูมหวาน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเอกราช พรหมพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
042 664538
นายพันศักดิ์ อินไชยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042 664538
นางฉวีวรรณ ถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042 664538
นายฉลอม เสียงล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042 664538
นายพงศ์เทพ คล่องดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042 664538
นายแสวง คล่องดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042 664538
นายสมบัติ รูปคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
042 664538
นางบรรนิจศรี คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042 664538
นางจรรยา สืบเหลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
042 664538
นายกฤษฎา น้อยชิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
042 664538
นางสาวยุวรัตน์ คนหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
042 664538
นางสาวเนตรชนก คนหาญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
042 664538
นายยอด สะตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
042 664538
นางสาวศิริเนตร เกตุเหม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
042 664538
นางสาวสุภาวรรณ์ สุพร
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
042 664538
นางวรรณวิไล น้อยชิน
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
042 664538
นายเทพพิทักษ์ ระนา
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
042 664538

นายเอกราช พรหมพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตูมหวาน

นางบรรนิจศรี คล่องแคล่ว
นายพันศักดิ์ อินไชยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

147
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตูมหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โทรศัพท์: 042 664538 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ยอด สะตะ โทรศัพท์: 0899413288 อีเมล์: yodsata@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]