โรงเรียนบ้านตูมหวาน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตูมหวาน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเอกราช พรหมพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายพันศักดิ์ อินไชยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฉวีวรรณ ถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายฉลอม เสียงล้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพงศ์เทพ คล่องดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายแสวง คล่องดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวันดี คล่องดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมบัติ รูปคม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบรรนิจศรี คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจรรยา สืบเหลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายกฤษฎา น้อยชิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุวรัตน์ คนหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเนตรชนก คนหาญ
ครู ชำนาญการ
นายยอด สะตะ
ครู ชำนาญการ

นายเอกราช พรหมพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตูมหวาน

นางจรรยา สืบเหลา
นางวันดี คล่องดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

102
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตูมหวาน โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ยอด สะตะ โทรศัพท์: 0899413288 อีเมล์: yodsata@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ