โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอลิสา วะสี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
052 – 081961
นางสาวอทิตยา มังคลาด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
052 – 081961
นายกฤษณวัฒน์ ดาวแสง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
052 – 081961
นางสาวสุพรรณิการ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
052 – 081961
นางฐิติยา เมืองมูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
052 – 081961
นายอธิพันธ์ กันทอน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
052 – 081961
นางสาวขวัญชีวา ฟูชื่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052 – 081961
นางสาวณัฐฐาลิยา ภูวพิทยานนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
052 – 081961
นางสาวพิมพ์ใจ ปัญญาทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
052 – 081961
นางสาววิริยา มาเมืองกล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
052 – 081961
นายชาญ ใยสุนโย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
052 – 081961


ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพเสด็จวิทยา

นางอลิสา วะสี
นางสาวขวัญชีวา ฟูชื่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,812
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โทรศัพท์: 052 – 081961 อีเมล์: thepsadetwitthaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ใจ ปัญญาทอง โทรศัพท์: 0620234554 อีเมล์: pinky_punk_pj@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]