โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวศรีวรรณ์ พงษ์ตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางสาวแวววลี วงค์วรรณ์
ครู
053-452017
นางดารา ชุ่มวารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางชญานิษฐ์ นันทศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางสุวารี เทพสุรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางพัชราพร วอพะพอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางสมพิศ เทพดวงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางสุมณฑา ครองมี
ครู ชำนาญการ
053-452017
นางสาวพวงเพชร ใจแก้ว
ครู
053-452017
นางเกศริน โนสุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นายศักดิ์ชาย สาริยา
ครู
053-452017
นางสาวกัญจน์รัตน์ ประเสริฐยิ่ง
ครู ชำนาญการ
053-452017
นางสาวศิริกัญญา ปัญญาดา
ครู
053-452017
นายบุญรอด ขยัน
ช่างไม้ชั้น 4
053-452017
นางสาวศิริภรณ์ สุวรรณ์
ครู (อัตราจ้าง)
053-452017
นางสาวอภิญญา อริวรรณา
ครู (อัตราจ้าง)
053-452017
นางวราภรณ์ รอดอ่อน
ครู (อัตราจ้าง)
053-452017
นางสาวนิตยา ดวงสัน
ครู (อัตราจ้าง)
053-452017
นางสาวอัจฉรา สุก๋า
ครูธุรการ
053-452017
นางสาวรวิวรรณ ดวงวาด
ครู (อัตราจ้าง)
053-452017
นายกฤษฎา ท้าวคำ
ครู (อัตราจ้าง)
053-452017
นางกรรณิการ์ จันทร์สม
ครู
053-452017

นางสาวศรีวรรณ์ พงษ์ตัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นผึ้ง

นางพัชราพร วอพะพอ
นางกรรณิการ์ จันทร์สม





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

415
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-452017 อีเมล์: tonphueng_fang@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอภิญญา อริวรรณา โทรศัพท์: 053452017 อีเมล์: tonphueng_fang@outlook.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]