โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุมณฑา ครองมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางดารา ชุ่มวารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางชญานิษฐ์ นันทศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางสาวสุวารี เทพสุรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางพัชราพร วอพะพอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางสมพิศ เทพดวงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางเกศริน โนสุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
053-452017
นางสาวพวงเพชร ใจแก้ว
ครู
053-452017
นางกรรณิการ์ จันทร์สม
ครู
053-452017
นายศักดิ์ชาย สาริยา
ครู
053-452017


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นผึ้ง

นางสาวสุวารี เทพสุรินทร์
นางสุมณฑา ครองมี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โทรศัพท์: 053-452017 อีเมล์: tonphueng_fang@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอภิญญา อริวรรณา โทรศัพท์: 053452017 อีเมล์: tonphueng_fang@outlook.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]