โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประสิทธิญา ปัญญาลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0895588837
053460173
นายวรัชชพล ธรรมปัญญา
ครู ชำนาญการ

053460173
นายไพฑูรย์ ใจอ่อน
ครู ชำนาญการ

053460173
นายไกรศรี อานันท์
ครู ชำนาญการ

053460173
นายชัชวาล นะชิรัตน์
ครูผู้ช่วย

053460173
นางสาวปราณี วัชรพิกุลกลิ่น
ครู (อัตราจ้าง)

053460173
นางสาวพุทธชาด ดำรงวงศ์งาม
ครู (อัตราจ้าง)

053460173
นายคำยวง ยิ่งสินสาริกา
นักการภารโรง

053460173

นายประสิทธิญา ปัญญาลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเฮาะวิทยา

นายไกรศรี อานันท์
นายไพฑูรย์ ใจอ่อน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โทรศัพท์: 053460173 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สาโรจน์ พุทธมายา โทรศัพท์: 053460173 อีเมล์: puttamaya@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ