โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประสิทธิญา ปัญญาลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
053460173
นายวรัชชพล ธรรมปัญญา
ครู ชำนาญการ
053460173
นายไพฑูรย์ ใจอ่อน
ครู ชำนาญการ
053460173
นายไกรศรี อานันท์
ครู ชำนาญการ
053460173
นายชัชวาล นะชิรัตน์
ครูผู้ช่วย
053460173
นางสาวปราณี วัชรพิกุลกลิ่น
ครู (อัตราจ้าง)
053460173
นางสาวพุทธชาด ดำรงวงศ์งาม
ครู (อัตราจ้าง)
053460173
นายคำยวง ยิ่งสินสาริกา
นักการภารโรง
053460173

นายประสิทธิญา ปัญญาลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเฮาะวิทยา

นายวรัชชพล ธรรมปัญญา
นายไพฑูรย์ ใจอ่อน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

79
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา โทรศัพท์: 053460173 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สาโรจน์ พุทธมายา โทรศัพท์: 053460173 อีเมล์: puttamaya@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ