โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวรัชชพล ธรรมปัญญา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053460173
นายไกรศรี อานันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053460173
นายชัชวาล นะชิรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053460173
นางสาวพุทธชาด ดำรงวงศ์งาม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
053460173
นายคำยวง ยิ่งสินสาริกา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
053460173


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเฮาะวิทยา

นายวรัชชพล ธรรมปัญญา
นายชัชวาล นะชิรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

116
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โทรศัพท์: 053460173 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สาโรจน์ พุทธมายา โทรศัพท์: 053460173 อีเมล์: puttamaya@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]