โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิทยา รัตนย่อมงานดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
052082844
นางสาวพุทธชาด ดำรงวงศ์งาม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
052082844
นายคำยวง ยิ่งสินสาริกา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
052082844
นายไกรศรี อานันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052082844
นายชัชวาล นะชิรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
052082844
นายชัยรัตน์ นะต๋าคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052082844
นายสาโรจน์ พุทธมายา
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
052082844

นายวิทยา รัตนย่อมงานดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเฮาะวิทยา

นายไกรศรี อานันท์
นายชัชวาล นะชิรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

930
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โทรศัพท์: 052082844 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สาโรจน์ พุทธมายา โทรศัพท์: 053460173 อีเมล์: puttamaya@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]