โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวรัชชพล ธรรมปัญญา
ครู ชำนาญการ
053460173
นายไกรศรี อานันท์
ครู ชำนาญการ
053460173
นายชัชวาล นะชิรัตน์
ครู
053460173
นางสาวพุทธชาด ดำรงวงศ์งาม
ครู (อัตราจ้าง)
053460173
นายคำยวง ยิ่งสินสาริกา
นักการภารโรง
053460173


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเฮาะวิทยา

นายชัชวาล นะชิรัตน์
นายวรัชชพล ธรรมปัญญา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

351
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โทรศัพท์: 053460173 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สาโรจน์ พุทธมายา โทรศัพท์: 053460173 อีเมล์: puttamaya@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]