โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุเทพ บ้านหมู่
ครู ชำนาญการ
053355067
นายเทวินทร์ ไชยมา
ครู ชำนาญการ
053355067
นางสาวนิตยา เรือนงาม
ครู (อัตราจ้าง)
053355067
นายนเรศ ศรีวิชัย
ครูธุรการ
053355067


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่กุ้งหลวง

นายเทวินทร์ ไชยมา
นายสุเทพ บ้านหมู่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง โทรศัพท์: 053355067 อีเมล์: JEAB.14-hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นเรศ ศรีวิชัย โทรศัพท์: 0810265176 อีเมล์: naressrivichai@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ