โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกรียงไกร ชำนาญค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
053355067
นายสุเทพ บ้านหมู่
ครู ชำนาญการ
053355067
นายเทวินทร์ ไชยมา
ครู ชำนาญการ
053355067
นางสาวนิตยา เรือนงาม
ครู (อัตราจ้าง)
053355067
นายนเรศ ศรีวิชัย
ครูธุรการ
053355067

นายเกรียงไกร ชำนาญค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่กุ้งหลวง

นายสุเทพ บ้านหมู่
นายเทวินทร์ ไชยมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

22
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง โทรศัพท์: 053355067 อีเมล์: JEAB.14-hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นเรศ ศรีวิชัย โทรศัพท์: 0810265176 อีเมล์: naressrivichai@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ