โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกรียงไกร ชำนาญค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

053355067
นายสุเทพ บ้านหมู่
ครู ชำนาญการ

053355067
นายเทวินทร์ ไชยมา
ครู ชำนาญการ

053355067
นางสาวนิตยา เรือนงาม
ครู (อัตราจ้าง)
0871884248
053355067
นายนเรศ ศรีวิชัย
ครูธุรการ
0810265176
053355067

นายเกรียงไกร ชำนาญค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่กุ้งหลวง

นายเทวินทร์ ไชยมา
นายสุเทพ บ้านหมู่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

49
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โทรศัพท์: 053355067 อีเมล์: JEAB.14-hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นเรศ ศรีวิชัย โทรศัพท์: 0810265176 อีเมล์: naressrivichai@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ