โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกรียงไกร ชำนาญค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายสุเทพ บ้านหมู่
ครู ชำนาญการ
นายเทวินทร์ ไชยมา
ครู ชำนาญการ
นางสาวนิตยา เรือนงาม
ครู (อัตราจ้าง)
0871884248
นายนเรศ ศรีวิชัย
ครูธุรการ
0810265176

นายเกรียงไกร ชำนาญค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่กุ้งหลวง

นายสุเทพ บ้านหมู่
นายเทวินทร์ ไชยมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โทรศัพท์: 053355067 อีเมล์: JEAB.14-hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นเรศ ศรีวิชัย โทรศัพท์: 0810265176 อีเมล์: naressrivichai@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ