โรงเรียนแม่โถวิทยาคม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแม่โถวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุดสาคร จันทะล่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
053-215428
นายธนาวุธ ไพศาลธารา
ครู
053-215428
นางน้ำผึ้ง สุจารักษ์
ครู
053-215428
นางขนิษฐา จันทะมงคล
ครูผู้ช่วย
053-215428
นายิวิโรจน์ อินตะมูล
ครูผู้ช่วย
053-215428
นายสมพร ปิมปา
ครู
053-215428

นายสุดสาคร จันทะล่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่โถวิทยาคม

นางน้ำผึ้ง สุจารักษ์
นายธนาวุธ ไพศาลธารา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่โถวิทยาคม โทรศัพท์: 053-215428 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: แม่โถวิทยาคม อำเภอฮอด โทรศัพท์: 053460084 อีเมล์: maeto@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ