โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแม่โถวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุดสาคร จันทะล่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-215428
นายธนาวุธ ไพศาลธารา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-215428
นางน้ำผึ้ง สุจารักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-215428
นางสาววิสุตรา บุญธิศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-215428
นางอรพินท์ ยศศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-215428
นายนิรันดร์ ภักดีไพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-215428
นายสมพร ปิมปา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-215428
นางสาววรรณวษา คงสง่ากุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-215428
นางสาวศิราภรณ์ คงมงคลชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-215428
นายเกียรติศักดิ์ สิทธิกัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-215428
นายเขมณัฐ จูแวน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-215428
นางสาวจันทร์แก้ว เรืองรอน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-215428
นายจิรายุทธ ไพศาลธารา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-215428
นางสาวปวีณา กันถิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-215428
นางเกศริน วงษ์วัฒนธรรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-215428
นางสาววราภรณ์ สุขหยอม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-215428
นางปิ่นทอง ไชยวาปิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-215428
นางสาวสุรีย์รัตน์ นิลมูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-215428
นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-215428
นายนรินทร์ เมืองมาหล้า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-215428
นางสาวพจนีย์ กิตติกมลพันธุ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-215428
นางสาวธัญพิชชา สมบุญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-215428
นายสุเมธ ชื่นเมือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-215428
นางสาวพจมาน ปัญญา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-215428
นางสาวทิพากร หอมขจร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-215428
นางสาววีรยา รัตนอุทัยกูล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-215428
นายประเสริฐ สานา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-215428
นายณัฐวุฒิ ยาสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-215428
นางสาวปวีณา ตุ้มปามา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-215428
นายหริภุญไชย จินาติ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-215428
นางสาวสุภารัตน์ บุญทิพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-215428
นางสาวปราณี สายชลพิศาล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-215428
นายจักรพันธ์ ดารากาญจนา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-215428
นางวิไล ยืนยงคีรีมาศ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-215428
นางสาวศิริลักษณ์ ตาคำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-215428
นายอภิวัฒน์ จันทะล่าม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-215428
นางสาวกรรณิกา อัมพรคีรีมาศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-215428
นายศรีภูมิ ยืนยงคีรีมาศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-215428
นางสาวศรีวิไล สาครธำรง
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-215428
นายธัญโรจน์ เนินชงโค
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-215428
นายปวิตร ยืนยงคีรีมาศ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-215428
นางเดือนฉาย มโนมัย
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-215428

นายสุดสาคร จันทะล่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่โถวิทยาคม

นางเกศริน วงษ์วัฒนธรรม
นายกัณฐสิทธิ์ โนต๊ะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,771
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 053-215428 อีเมล์: maetho.cm5@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรายุทธ ไพศาลธารา โทรศัพท์: 0645802819 อีเมล์: krooter.cm5@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]