โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแม่โถวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุดสาคร จันทะล่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
081-9605002,085-6240006
นายธนาวุธ ไพศาลธารา
ครู
นางน้ำผึ้ง สุจารักษ์
ครู
นางขนิษฐา จันทะมงคล
ครูผู้ช่วย
นายิวิโรจน์ อินตะมูล
ครูผู้ช่วย
นายสมพร ปิมปา
ครู
0879418739

นายสุดสาคร จันทะล่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่โถวิทยาคม

นายธนาวุธ ไพศาลธารา
นางน้ำผึ้ง สุจารักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โทรศัพท์: 053-215428 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: แม่โถวิทยาคม อำเภอฮอด โทรศัพท์: 053460084 อีเมล์: maeto@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ