ดาวน์โหลด
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0819927645
นายสมยศ วงศ์คำมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0819927645
นางโสภิต ปินตาดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0819927645
นางสายพิณ ไพรบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0819927645
นางเบญจวรรณ ไชยองการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0819927645
นางดวงพร แก้วสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0819927645
นางสาวบัวลอย อุ่นนันกาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0819927645
นายสมคิด ไพรบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0819927645
นางสาวพูนผล แก้วจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0819927645
นางพัชราภรณ์ มูลละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0819927645
นางรัตนา อู่อรุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0819927645
นางจันทร์แก้ว วิลยะกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0819927645
นายสมบูรณ์ ศิธราชู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0819927645
นายชัยรุจน์ กาวิชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0819927645
นางเฉิดฉิน หมื่นอภัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0819927645
นายณัฐพงษ์ ตันมิ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0819927645
นางศิริพร ปัญญาอุ้ย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0819927645
นางสาวอัมพิกา ติ๊บกวาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0819927645
ว่าที่ รชฏ หมอศาสตร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0819927645
นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0819927645
นายภูมิพัฒน์ เล็กกันทา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0819927645
นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0819927645
นางสาวศิริพร สุขยิ่ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0819927645
นายจรูญ งามหมู่
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
0819927645

นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำดิบวิทยาคม

นางสายพิณ ไพรบูรณ์
นายสมคิด ไพรบูรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,719
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 0819927645 อีเมล์: namdib.ndk199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชลดา สายจันทร์ โทรศัพท์: 0639630821 อีเมล์: Bee. wer@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]