เพจประชาสัมพันธ์
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจรัส คำอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053508546
นางสาวสายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : -
053508546
นายสมยศ วงศ์คำมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053508546
นางโสภิต ปินตาดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053508546
นางสายพิณ ไพรบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053508546
นางเบญจวรรณ ไชยองการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053508546
นางดวงพร แก้วสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053508546
นางเสาวลักษณ์ เสนยอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053508546
นางสาวบัวลอย อุ่นนันกาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053508546
นายสมคิด ไพรบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053508546
นางสาวพูนผล แก้วจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053508546
นางพัชราภรณ์ มูลละ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053508546
นางรัตนา อู่อรุณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053508546
นางจันทร์แก้ว วิลยะกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053508546
นายสมบูรณ์ ศิธราชู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053508546
นายชัยรุจน์ กาวิชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053508546
นางเฉิดฉิน หมื่นอภัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053508546
นายณัฐพงษ์ ตันมิ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053508546
นางศิริพร ปัญญาอุ้ย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053508546
นางพักตร์ประภา บุญหนัก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053508546
นางสาวอัมพิกา ติ๊บกวาง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053508546
ว่าที่ รชฏ หมอศาสตร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053508546
นายสรศักดิ์ ไชยเฉพาะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053508546
นายภูมิพัฒน์ เล็กกันทา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053508546
นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053508546
นางสาวศิริพร สุขยิ่ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053508546
นายจรูญ งามหมู่
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
053508546

นายจรัส คำอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำดิบวิทยาคม
นางสาวสายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำดิบวิทยาคม

นางโสภิต ปินตาดง
นางดวงพร แก้วสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,963
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053508546 อีเมล์: namdib.ndk199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริพร สุขยิ่ง โทรศัพท์: 0622461553 อีเมล์: siriporn253311@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]