โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชุมพร สวยสด
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
54833660
นางนิตยา คำตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
54833660
นางแสงเดือน อินต๊ะงาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
54833660
นางสาวศิริขวัญ เพชรสุก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
54833660
นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ขัติยะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
54833660
นางนุชนารี ทามัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
54833660
นายจิรภัทร วังที
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
54833660
นางสาวกัลยา แก้วประภา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
54833660
นายนิธิชาญ ประมาณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
54833660
นางสาวณิชาวรณัฐ ใจยัง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
54833660
นางสาวสุภาวรรณ สังเกตุ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
54833660
นายฉันทพัฒน์ จานเก่า
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
54833660
นางสาวพิรุณทิพย์ ด้วงบาง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
54833660

นายชุมพร สวยสด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)

นางนุชนารี ทามัน
นายจิรภัทร วังที

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,772
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โทรศัพท์: 54833660 อีเมล์: lalinkwan_13@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิธิชาญ ประมาณ โทรศัพท์: 0821940173 อีเมล์: Sirjimmie93@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]