โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางเข็มทอง จันทร์ทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281504
นายจำเรียง จิระโพธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281504
นางพัชรนันท์ กิ่งก้ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054281504
นางอนงค์ พิชัยพงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054281504
นางอภิรดี พยับทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054281504
นายมนัส จันทร์ทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054281504
นายวัชรินทร์ คำกัมพล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054281504
นางนงลักษณ์ ต้นปลูก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054281504
นางสุรีย์ วิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281504
นางนงลักษณ์ บังเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054281504
นางบุษยมาส สุทธิพรมณีวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281504
นางดวงจันทร์ จวรรณตุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281504
นางวัชรียา ใจสิทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054281504
นางสายคร โพธารินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281504
นางดารา บริราช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054281504
นางพัชยา เครืออินต๊ะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054281504
นางวราลักษณ์ นุชนาฎ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054281504
นางปราณี เมืองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281504
นางแสงจันทร์ บังเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281504
นางศรีนวล สุปินราษฎร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054281504
นายเจริญ เรืองจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054281504
นางจรรยา วิญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281504
นางลัดดา ทานุชิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054281504
นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054281504
นางสาวขนิษฐา ยินดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054281504
นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054281504
นางนงเยาว์ ชาประดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281504
นางสาวณัฎฐณิชา ศรีวิชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281504
นางเกวรี โยธาวุฒิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054281504
นางอรอนงค์ ตุ้มนาค
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054281504
นางสาวจตุพร พันธุ์สุภา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054281504
นางสาววีรยา ตะยุนรัมย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054281504
นางสาวจินดารัตน์ หลวงพา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281504
นายถนอม วิตา
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
054281504
นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนาอภิรักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054281504
นายราชันย์ เพียรการ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054281504
นายชาญวุฒิ กลิ่นน้อย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054281504
นายวิชัย ถ่อมกาย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054281504
นางจันทร์ศิริ คำภิธรรม
แม่บ้าน
กลุ่มสาระ ฯ : -
054281504
นางสาวดอกไม้ ชัยมณี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281504
นางสาวเบญจวรรณ นุฝิ่น
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054281504
นางสาวธิดารัตน์ การิยา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054281504


ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)

นายวัชรินทร์ คำกัมพล
นางนงลักษณ์ บังเมฆ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,068
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054281504 อีเมล์: anuban_kk@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา ยินดี โทรศัพท์: 0895552796 อีเมล์: nitdee@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]