โรงเรียนศาลาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศาลาวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปัญญา สุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0871746572
054281503
นางสุภาวรรณ อินตาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861823570
054281503
นางวารุณี เขียวสนุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0835735917
054281503
นางสุพรรณ วงศ์คีนี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0821841905
054281503
นางเทียมจันทร์ ชัยสมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898512297
054281503
นางอาภรณ์ สุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871720136
054281503
นางอัมรา ไชยราช
ครู ชำนาญการ
0904712334
054281503
นางอัมรินทร์ บุญเอนก
ครู ชำนาญการ
0817832866
054281503
นางศรีนวล แขมคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857117799
054281503
นางสุทินีย์ แปงสนิท
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810357434
054281503
นางดวงพร ชอุ่มดวง
ครู ชำนาญการพิเศษ

054281503
นางแสงเทียน วงศ์บาตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

054281503
นางจันทนา กาญจนัมพะ
ครู ชำนาญการ
0833234866
054281503

นายปัญญา สุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศาลาวิทยา

นางอัมรินทร์ บุญเอนก
นางอัมรา ไชยราช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

49
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศาลาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054281503 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อัมรินทร์ บุญเอนก โทรศัพท์: 0817832866 อีเมล์: am.littlemouse@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ