โรงเรียนศาลาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศาลาวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปัญญา สุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
054281503
นางเทียมจันทร์ ชัยสมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281503
นางสุภาวรรณ อินตาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281503
นางดวงพร ชอุ่มดวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281503
นางแสงเทียน วงศ์บาตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281503
นางวารุณี เขียวสนุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281503
นางสุพรรณ วงศ์คีนี
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281503
นางอัมรินทร์ บุญเอนก
ครู ชำนาญการ
054281503
นางจันทนา กาญจนัมพะ
ครู ชำนาญการ
054281503
นางศรีนวล แขมคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281503
นางอาภรณ์ สุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281503
นางสาวถนอมศรี บุญตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281503
นางสุทินีย์ แปงสนิท
ครู ชำนาญการพิเศษ
054281503
นายสิทธิพร หิรัตนพันธุ์
ครู ชำนาญการ
054281503
นางอัมรา ไชยราช
ครู ชำนาญการ
054281503
นางสาวกมลา พันธ์คเกิด
ครู ชำนาญการ
054281503
นายวิรัช ปันศรี
ช่างไม้ชั้น 4
054281503

นายปัญญา สุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศาลาวิทยา

นางศรีนวล แขมคำ
นางดวงพร ชอุ่มดวง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศาลาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054281503 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อัมรินทร์ บุญเอนก โทรศัพท์: 0817832866 อีเมล์: am.littlemouse@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ