โรงเรียนศาลาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศาลาวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปัญญา สุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
054327186
นางสุภาวรรณ อินตาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861823570
นางสุพิน พีระเชื้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
054282256
นางอุษา ปงกาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0873042704
นางสุพรรณ ไชยเมืองชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0821841905
นางวารุณี เขียวสนุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
0835735917
นางเทียมจันทร์ ชัยสมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0898512297
นางอาภรณ์ สุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871720136
นางอัมรินทร์ บุญเอนก
ครู ชำนาญการ
0817832866
นางศรีนวล แขมคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857117799
นางสุทินีย์ แปงสนิท
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810357434
นางดวงพร ชอุ่มดวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางแสงเทียน วงศ์บาตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจันทนา กาญจนัมพะ
ครู ชำนาญการ
0833234866

นายปัญญา สุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศาลาวิทยา

นางอุษา ปงกาวงศ์
นางวารุณี เขียวสนุก

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนศาลาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054281503 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อัมรินทร์ บุญเอนก โทรศัพท์: 0817832866 อีเมล์: am.littlemouse@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ