โรงเรียนศาลาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนศาลาวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปัญญา สุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054281503
นางเทียมจันทร์ ชัยสมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054281503
นางแสงเทียน วงศ์บาตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281503
นางวารุณี เขียวสนุก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054281503
นางสุพรรณ วงศ์คีนี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054281503
นางศรีนวล แขมคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054281503
นางอาภรณ์ สุจริต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054281503
นางมัณฑนา เรืองจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281503
นางเพลินจิต ใจเที่ยง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281503
นางสุทินีย์ แปงสนิท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054281503
นางพิชญาภา กาญจนัมพะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054281503
นายกิตติคุณ ธรรมวันทา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054281503
นางอัมรา ไชยราช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054281503
นางสาวกมลา พันธ์คเกิด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054281503
นางอัญชลี คำเฟื่องฟู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054281503
นายวิรัช ปันศรี
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
054281503

นายปัญญา สุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศาลาวิทยา

นางสาวกมลา พันธ์คเกิด
นางเพลินจิต ใจเที่ยง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,775
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศาลาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054281503 อีเมล์: salawitthayoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัมรินทร์ บุญเอนก โทรศัพท์: 0817832866 อีเมล์: am.littlemouse@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]