โรงเรียนต้นธงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนต้นธงวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพรศิลป์ สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054299101
นางรุ่งนภา ตาธิ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
054299101
นางสาวเมวิกา โปทะวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054299101
นายประเสริฐ เตชะวงศ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054299101
นางสาวเบญจวัลย์ ตาเขียววงศ์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
054299101
นายสุรศักดิ์ ตาธิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054299101
นางปวีณา ขัดทาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054299101
นางนวลจันทร์ เก่งสาริกัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054299101
นางทับทิม ตันประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054299101
นางอรทัย ชัยวิลยศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054299101
นางมิ่งขวัญ สุริยาอารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054299101
นายปรีชา สุยะคำวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054299101
นายสรายุธ นันทาทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054299101
นายศรายุทธ นันทาทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054299101
นายสุจิณ เกตุสุภะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054299101
นางศรีนภา ขานไข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054299101
นางสาวกาญจนา บัวนุ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054299101
นายวิศเวศ เด่นศิริกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054299101
นางสาววิลัยพร ขันคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054299101
นายสากล กาวิละมูล
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054299101
นางสาวอรนุช มั่งมูลมา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054299101

นายพรศิลป์ สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ต้นธงวิทยา

นางมิ่งขวัญ สุริยาอารักษ์
นางสาวกาญจนา บัวนุ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

949
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนต้นธงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054299101 อีเมล์: surasaktati@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรศักดิ์ ตาธิ โทรศัพท์: 0866573443 อีเมล์: surasaktati@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]