โรงเรียนวัดแม่เฉย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดแม่เฉย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายภราดร เชียงส่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055447345
นางสาวสุรีพร ม่วงพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055447345
นายจำเริญ กาวิลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055447345
นางสถาพร แดงโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
055447345
นางดวงใจ ภู่เกาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055447345
นางสิริกุล รักสัจจา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055447345
นายบุญญวัฒน์ กาทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055447345
นางวิชชุดา รังสิยานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055447345
นายเสน่ห์ ท้าวอาศา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
055447345
นายสุบิน บางใจ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055447345

นายภราดร เชียงส่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแม่เฉย

นายเสน่ห์ ท้าวอาศา
นายสุบิน บางใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,897
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแม่เฉย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055447345 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริรัตน์ ปันต๊ะ โทรศัพท์: 0848896599 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]