โรงเรียนบ้านนวราษฎร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนวราษฎร์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสถิตย์ ดีสีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
054701147
นางเพชรรัตน์ สายยาโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054701147
นายวิโรจน์ รวมคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054701147
นางเธียรทอง พัฒนใหญ่ยิ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054701147
นางสมพร มินทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
054701147
นางสาวจีรนันท์ คำวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054701147
นางนงลักษณ์ สุภานิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054701147
นางพิมพ์กุล วงศ์สิริบวรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054701147
นางอรพวง ชุ่มใจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054701147

นายสถิตย์ ดีสีใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนวราษฎร์

นางสาวจีรนันท์ คำวรรณ
นางเธียรทอง พัฒนใหญ่ยิ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

985
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054701147 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นงลักษณ์ สุภานิล โทรศัพท์: 0817063370 อีเมล์: noi999@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]