โรงเรียนบ้านปางแก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านปางแก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอดิศักดิ์ ไชยอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-760-187
นางพิชญา คำเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-760-187
นายทนงศักดิ์ สุทธหลวง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-760-187
นางสาวพวงผกา ลือยศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054-760-187
นายจารุกิตติ์ สุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
054-760-187
นางณิชานันท์ ไชยปรุง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-760-187
นายภูเมธ ช่างเหล็ก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-760-187
นางสุดารัตน์ อุตเลิศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054-760-187
นางคัชรีญา เอกขระ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-760-187
นายตะวัน แก่นเมือง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-760-187
นายธัญชลิต ณ น่าน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
054-760-187
นางสาวโสภา สันติพงศธร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-760-187
นางสาวกนกวรรณ อายุยืน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054-760-187
นางสาวจิรัชญา อุ่นเรือน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
054-760-187
นางเยาวลักษณ์ ยะกับ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-760-187
นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
054-760-187
นายธีรวัฒน์ อุตรชน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-760-187
นางสาวนารี ต้องแต้ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-760-187
นางสาวเริงฤดี หนูนัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-760-187
นางสาวทิฆัมพร ยาชะรัต
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-760-187
นายอำนาจ ไทยป้อม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
054-760-187
นางสาวมลฤทัย สมสี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054-760-187
นายเจษฎาพงษ์ กิติรุ่งรวี
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-760-187
นายสมศักดิ์ พัธนะชาญชัยกุล
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054-760-187

นายอดิศักดิ์ ไชยอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปางแก

นางสาวพวงผกา ลือยศ
นายจารุกิตติ์ สุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,965
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปางแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โทรศัพท์: 054-760-187 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทนงศักดิ์ สุทธหลวง โทรศัพท์: 0828898485 อีเมล์: spyz_012@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]