โรงเรียนบ้านโป่งคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโป่งคำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาววาสนา แสงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054767116
นางเรณู บังเมฆ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
054767116
นางอมรรัตน์ สารไชย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
054767116
นางจันทร์เพ็ญ จิตอารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054767116
นางมันทนา สุริยะพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
054767116
นายพิษณุ มะโนชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
054767116

นางสาววาสนา แสงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโป่งคำ

นางอมรรัตน์ สารไชย
นางมันทนา สุริยะพรหม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

938
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโป่งคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054767116 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พิษณุ มะโนชัย โทรศัพท์: 097-9247264 อีเมล์: p1113m@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]