โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรศักดิ์ สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นายชัยวัฒน์ ปิงเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางจตุพร กันต์โฉม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางวันเพ็ญ ม่านมุ่งศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางนงคราญ วงศ์ขัติย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางอุไรวรรณ ครุธช่างทอง
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางประทุมทอง สารศิริวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางพรพิมล จิตตางกูร
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางนราลักษณ์ ซุ้นเจริญ
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางสุชาดา ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางทัศนีย์ สมศรี
ครู ชำนาญการ
0864285740
นางพิมภรณ์ ศรีเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางกฤษฎาพร นครไทยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นายสุชิน นครไทยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นางวิไลรัตน์ เฉพาะธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0864285740
นายสิรภพ ฟูคำมี
ครู ชำนาญการ
0864285740
นายสมบัติ นาแพร่
ช่างไม้ชั้น 3
0864285740
นายกิติชัย คำใจ
นักการภารโรง
0864285740
นางสาวกิตติยาภรณ์ ติ๊บเมืองมา
ครู (อัตราจ้าง)
0864285740
นางสาวรุ่งนภา จันทาพูน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0864285740
นายวุฒิชัย วงค์เรือง
ครูธุรการ
0864285740

นายสุรศักดิ์ สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจำป่าหวาย

นางจตุพร กันต์โฉม
นางสุชาดา ภักดี





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

586
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โทรศัพท์: 0864285740 อีเมล์: banchampawaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวุฒิชัย วงค์เรือง โทรศัพท์: 0864285740 อีเมล์: banchampawaischool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]