โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเจริญ รัตนแพทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางพิกุล บัวคำ
ครู ชำนาญการ
นายชัยวัฒน์ ปิงเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจตุพร กันต์โฉม
ครู ชำนาญการ
นางวันเพ็ญ ม่านมุ่งศิลป์
ครู ชำนาญการ
นางนงคราญ เส็งนา
ครู ชำนาญการ
นางอุไรวรรณ ครุธช่างทอง
ครู ชำนาญการ
นางประทุมทอง สารศิริวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรพิมล จิตตางกูร
ครู ชำนาญการ
นายชัยรัตน์ กาวิละ
ครู ชำนาญการ
นางดรุณี อ่องประกฤติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนราลักษณ์ ซุ้นเจริญ
ครู ชำนาญการ
นางสุชาดา ภักดี
ครู ชำนาญการ
นางทัศนีย์ สมศรี
ครู ชำนาญการ
นางพิมภรณ์ ศรีเมือง
ครู ชำนาญการ
นางกฤษฎาพร นครไทยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุชิน นครไทยภูมิ
ครู ชำนาญการ
นางวิไลรัตน์ เฉพาะธรรม
ครู ชำนาญการ
นายสิรภพ ฟูคำมี
ครู
นายพรชัย ใฝ่จิตร
นักการภารโรง

นายเจริญ รัตนแพทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจำป่าหวาย

นางนงคราญ เส็งนา
นางพิกุล บัวคำ

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โทรศัพท์: 0864285740 อีเมล์: JPW-0052@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประยุทธ บุญยืน โทรศัพท์: 0897571937 อีเมล์: krunum28@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ