โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรศักดิ์ สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0864285740
นางจตุพร กันต์โฉม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0864285740
นางวันเพ็ญ ม่านมุ่งศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0864285740
นางนงคราญ วงศ์ขัติย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0864285740
นางสุชาดา ภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0864285740
นางพิมภรณ์ ศรีเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0864285740
นางกฤษฎาพร นครไทยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0864285740
นายสุชิน นครไทยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0864285740
นางวิไลรัตน์ เฉพาะธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0864285740
นางอุไรวรรณ ครุธช่างทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0864285740
นางพรพิมล จิตตางกูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0864285740
นางนราลักษณ์ ซุ้นเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0864285740
นางทัศนีย์ สมศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0864285740
นายสิรภพ ฟูคำมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0864285740
นางสาวเรณู วงค์ปัญญา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0864285740
นายสมบัติ นาแพร่
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
0864285740
นางกิตติยาภรณ์ อมรินทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0864285740
นายกิติชัย คำใจ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0864285740
นางสาวรุ่งนภา จันทาพูน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0864285740
นายวุฒิชัย วงค์เรือง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0864285740

นายสุรศักดิ์ สมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจำป่าหวาย

นายสิรภพ ฟูคำมี
นางสุชาดา ภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,073
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โทรศัพท์: 0864285740 อีเมล์: banchampawaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวุฒิชัย วงค์เรือง โทรศัพท์: 0864285740 อีเมล์: banchampawaischool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]