โรงเรียนบ้านสันโค้ง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสันโค้ง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางนิตยา ทังสนิมิตสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
054491363
นายวรวัช ชัยเรืองวุฒิ
ครู ชำนาญการ
054491363
นางศจีนาถ นวลทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
054491363
นางนงลักษณ์ วงค์ประกาย
ครู ชำนาญการ
054491363


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสันโค้ง

นางศจีนาถ นวลทิม
นางนงลักษณ์ วงค์ประกาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสันโค้ง โทรศัพท์: 054491363 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วรวัช ชัยเรืองวุฒิ โทรศัพท์: 0897563275 อีเมล์: wattai@hotmail,com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ