โรงเรียนบ้านสันโค้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสันโค้ง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางนิตยา ทังสนิมิตสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

054491363
นายวรวัช ชัยเรืองวุฒิ
ครู ชำนาญการ

054491363
นางศจีนาถ นวลทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861859321
054491363
นางนงลักษณ์ วงค์ประกาย
ครู ชำนาญการ
0871774656
054491363


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสันโค้ง

นางศจีนาถ นวลทิม
นายวรวัช ชัยเรืองวุฒิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

51
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสันโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โทรศัพท์: 054491363 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วรวัช ชัยเรืองวุฒิ โทรศัพท์: 0897563275 อีเมล์: wattai@hotmail,com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ