โรงเรียนบ้านหนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนุน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปิยะพงษ์ อุเทน
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5449-7378
นางอำพร ใจเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5449-7378
นายพิทยา สุหิตานุเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-5449-7378
นางสว่างจิต วรรณโกฎิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5449-7378
นางสุวพิน หน่อแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5449-7378


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนุน

นางอำพร ใจเย็น
นายพิทยา สุหิตานุเคราะห์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,035
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-5449-7378 อีเมล์: py2pong403@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค โทรศัพท์: 0861148420 อีเมล์: py2pong403@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]