ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนุน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอำพร ใจเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพิทยา สุหิตานุเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุวพิน หน่อแก้ว
ครู ชำนาญการ
นางสว่างจิต วรรณโกฎิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชนี ทุนอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุทธิพงษ์ ใฝ่จิต
ครูธุรการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนุน

นางสว่างจิต วรรณโกฎิ
นางอำพร ใจเย็น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-5449-7255 อีเมล์: py2pong403@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค โทรศัพท์: 0861148420 อีเมล์: py2pong403@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ