โรงเรียนบ้านหนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนุน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอำพร ใจเย็น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5449-7378
นายพิทยา สุหิตานุเคราะห์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5449-7378
นางสุวพิน หน่อแก้ว
ครู ชำนาญการ
0-5449-7378
นางสว่างจิต วรรณโกฎิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5449-7378
นายปิยะพงษ์ อุเทน
ช่างไม้ชั้น 3
0-5449-7378


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนุน

นางสุวพิน หน่อแก้ว
นางสว่างจิต วรรณโกฎิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-5449-7378 อีเมล์: py2pong403@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค โทรศัพท์: 0861148420 อีเมล์: py2pong403@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ