โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศักดา จันทวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817465477
นางสาวพนารัตน์ วงค์ชัย
ครูธุรการ
0817653957
นายยุทธนา สมจิตต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848060521
นางแสงจันทร์ วงศ์อาษา
ครู ชำนาญการ
0861184383
นางศรีสมร ร้อยแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
08102449141
นางจำเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895562644
นางสาวกาญจนา จิตตางกูร
ครู ชำนาญการ
0898532448
นางวันดี มหาวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816035337
นางสุมาลี พงษ์เจริญ
ครู ชำนาญการ
0810209003
นางลัดดาวัลย์ แสงเพชร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0810322394
นายสุรินทร์ คุ้มพงษ์พันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0882513172
นายสมชาย ชัยชนะ
นักการภารโรง
0871836581

นายศักดา จันทวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)

นายยุทธนา สมจิตต์
นางวันดี มหาวรรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0002
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-1429 อีเมล์: ksvschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรินทร์ คุ้มพงษ์พันธ์ โทรศัพท์: 0882513172 อีเมล์: ksvschool@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ