โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5378-3505
นางสุจิรา วรรณสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5378-3505
นางศรีทัย พูลศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-5378-3505
นางสาวพาณี เรืองวิลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-5378-3505
นางพวงผการ์ กวงแหวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5378-3505
นางจิรายุ ภัทรวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5378-3505
นางจุฑา สนิทดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5378-3505
นางญาดา สายสูง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-5378-3505
นางสิริกาญจน์ ดวงสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-5378-3505

นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นปล้องแดนเมือง

นางพวงผการ์ กวงแหวน
นางสาวพาณี เรืองวิลัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,810
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3505 อีเมล์: tompong58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริกาญจน์ ดวงสุข โทรศัพท์: 0898553458 อีเมล์: sirikan053@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]