โรงเรียนบ้านหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหลวง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพงพุธ หมุดปิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5378-3690
นางจันทรา ปัญญาธิวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5378-3690
นางอรุณี ใจเผือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5378-3690
นายฐิตินันท์ สนิทดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5378-3690
นางสาวอำนวย ปาระมะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5378-3690
นางสายพิมพ์ หมุดปิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5378-3690
นางแสงจันทร์ แสงเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5378-3690
นางสาววารุณี เมืองมิ่ง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5378-3690
นายวุฒิสันต์ สะสม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5378-3690
นางนิภารัตน์ สิทธิยศ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-5378-3690

นายพงพุธ หมุดปิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลวง

นางสายพิมพ์ หมุดปิน
นายฐิตินันท์ สนิทดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,912
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3690 อีเมล์: banloungschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฐิตินันท์ สนิทดี โทรศัพท์: 0614235364 อีเมล์: nannanthiti@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]