โรงเรียนบ้านร่องแช่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านร่องแช่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทิน เทียมสระคู
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นายสมบูรณ์ แก้วมาตย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
-
นางสาวพันธิภา พิมพ์โพชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นางสาวปนัศา ยั่วยวน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นางจงจิต พิลาน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวมัญชุศา ฟังเร็ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นางดารุณี สุตะวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสุภาวดี นามวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นางทรรศนีย์ ต่างเพ็ชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวพรหมภรณ์ คำคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นางกุพชกา อักษรดิษฐ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นางพร เวียงเงิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายคมกริช จบศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นายธนภูมิ มะอาจเลิศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นางสาวหทัยรัตน์ กัลยา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นายปรีชา ธาตุนะ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นายฉลาด สาทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวปรารถนา กันทะสิงห์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-

นายสุทิน เทียมสระคู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร่องแช่

นางสุภาวดี นามวงศ์
นางจงจิต พิลาน้อย





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,065
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านร่องแช่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: rongchae@gmail.com.com
เว็บมาสเตอร์:: คมกริช จบศรี โทรศัพท์: 0993584604 อีเมล์: krisjobsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]