โรงเรียนเพียงหลวง 16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเพียงหลวง 16
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวนับดาว ปัญญะติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
052-029252
นางสาวแพรวพรรณ รักเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
052-029252
นายโกศล เป็กสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
052-029252
นางวาสนา เตวิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
052-029252
นางสาวชไมพร วงศ์วุฒิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
052-029252
นายหัสนัยน์ ปันนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
052-029252
นางสาววริศรา พิศจารย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
052-029252
นางสาวศิริกันยา เผ่าอินทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
052-029252
นายพิพัฒน์ อุทธิยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
052-029252
นายสุริยา สมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
052-029252
นายสุเทพ เมืองดี
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
052-029252
นางสาวธันวาลักขณ์ ช่างปัด
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052-029252
นางสาวณัฐณิชา ใจวังโลก
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
052-029252
นางสาวนุชนันท์ ชนะชัยเจริญกุล
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
052-029252
นางสาวสายฝน จำเริญราช
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052-029252
นางสาวธิดา แซ่หาญ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
052-029252
นางสาววิไลพรรณ ธรรมสอน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052-029252

นายพิพัฒน์ อุทธิยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพียงหลวง 16
นายสุริยา สมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพียงหลวง 16

นายโกศล เป็กสาร
นายหัสนัยน์ ปันนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,352
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพียงหลวง 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052-029252 อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แพรวพรรณ รักเมือง โทรศัพท์: 0910785663 อีเมล์: ouypreaw@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]