โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวพรนภา ประยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
052029272
นางบงกช มณีมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
052029272
นายสมยศ สายสุรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052029272
นายวรสิทธิ์ ภูถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
052029272
นางจิตรลดา ภูถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052029272
นางสาวพิชญาภัค พันธ์มณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
052029272
นายผดุงศักดิ์ อำไพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
052029272
นางสายอรุณ เทพจักร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052029272
นางพิมศรี รุ้งดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052029272
นางลำยวน สิงห์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052029272
นางทับทิม กันทะจักร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052029272
นายรัตน์ สุทธศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
052029272
นางจำเนียร ทาโน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052029272
นายภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052029272
นางพรพนา วะลัยสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052029272
นางกาญจนา สมวรรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
052029272
นางพัชรินทร์ จันทร์นวล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
052029272
นางรัตติกาล อินผล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052029272
นายพีรวัฒน์ เทพจักร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
052029272
นางสาวยุพิน บุญเทพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052029272
นางเสาวลักษณ์ เตชะบูรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
052029272
นางสาวดลยา แสนธรรมมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
052029272
นางกุณฑลี ไชยลิ้นฟ้า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052029272
นางสาวศิรินทรา แสงแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
052029272
นางสาวญาณิกา กาบแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
052029272
นายวีระพล พรมเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
052029272
นายสิทธิชัย นพวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
052029272

นางสาวพรนภา ประยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

นายสมยศ สายสุรินทร์
นายผดุงศักดิ์ อำไพร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,018
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052029272 อีเมล์: phanuwit114@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ โทรศัพท์: 0899992719 อีเมล์: phanuwit114@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]