โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวพรนภา ประยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
052020419
นางสาวกัญนิภา เขื่อนแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
052020419
นางวัชราภรณ์ อานุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052020419
นางบงกช มณีมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
052020419
นายสมยศ สายสุรินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052020419
นายวรสิทธิ์ ภูถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
052020419
นางจิตรลดา ภูถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052020419
นางสาวพิชญาภัค พันธ์มณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
052020419
นางสายอรุณ เทพจักร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052020419
นางพิมศรี รุ้งดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052020419
นางลำยวน สิงห์ชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052020419
นางทับทิม กันทะจักร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052020419
นายรัตน์ สุทธศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
052020419
นายภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052020419
นางพรพนา วะลัยสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052020419
นางกาญจนา สมวรรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
052020419
นางพัชรินทร์ จันทร์นวล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
052020419
นางรัตติกาล อินผล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052020419
นายพีรวัฒน์ เทพจักร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
052020419
นางสาวยุพิน บุญเทพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052020419
นางเสาวลักษณ์ เตชะบูรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
052020419
นางกุณฑลี ไชยลิ้นฟ้า
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052020419
นางสาวศิรินทรา แสงแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
052020419
นางสาวญาณิกา กาบแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
052020419
นายวีระพล พรมเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
052020419
นางสาวอาภัสรา จิบทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
052020419

นางสาวพรนภา ประยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

นางสาวยุพิน บุญเทพ
นายพีรวัฒน์ เทพจักร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,830
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052020419 อีเมล์: phanuwit114@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ โทรศัพท์: 0899992719 อีเมล์: phanuwit114@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]