โรงเรียนบ้านป่าม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านป่าม่วง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกันติทัต บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053193625
นายอัศวิน ซ้อนพุฒ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053193625
นางสาวอภิญญา คำปาตัน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053193625
นางสาวพัชรียา ทะพรม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053193625
นางนฤนาถ สุกใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053193625
นางโสมรัตน์ เกทารัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053193625
นายจักรพงษ์ เกทารัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053193625
นางจิราพร ถาหมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053193625

นายกันติทัต บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่าม่วง

นางจิราพร ถาหมี
นางโสมรัตน์ เกทารัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,184
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053193625 อีเมล์: Phamuang248@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัศวิน ซ้อนพุฒ โทรศัพท์: 0827602756 อีเมล์: a.ex5@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]