โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5367-2178
นายสมศักดิ์ ลิ้มวิเศษศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5367-2178
นายวีรศักดิ์ เหล่าภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5367-2178
นางวิไล ลิ้มวิเศษศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5367-2178
นางสาวศุทธินี ไกลถิ่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5367-2178
นางพิมพ์จันทร์ นันต๊ะแขม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5367-2178
นายอดุลย์ ป้องฉิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5367-2178
นางผ่องศรี รู้ธรรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5367-2178
นายนพพล แก้วเทพ
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5367-2178
นางสาวสุพรรณษา ใจเย็น
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5367-2178
นายธวัชชัย อนุเคราะห์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5367-2178

นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"

นายอดุลย์ ป้องฉิม
นายวีรศักดิ์ เหล่าภักดี

ผลงานนักเรียน

รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงสากล นักเรียนชาย ระดับประถมศึกษา  ระดับภาคเหนือ  ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,419
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5367-2178 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล โทรศัพท์: 0926248235 อีเมล์: sirichoke.2515@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]