โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสังเวียน เมืองมา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-709610
นายเฉลิมศิลป์ จินดาหลวง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-709610
นางสาวดรรชนี เสาร์ดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-709610
นายศุภวิศว์ ตาหล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-709610
นายสุพรรณ์ จันทาพูน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-709610
นายมณเฑียร มามาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-709610
นางพรรณี มามาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-709610
นางกนกวรรณ มโนสร้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-709610
นางปริศนา แสนป้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-709610
นางวรรณา สมัครไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-709610
นางอรอนงค์ จอมแปง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-709610
นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-709610
นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-709610
นายณรงค์ ดารารัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-709610
นางพัชราภรณ์ อิ่มอมรพงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-709610
นางสิริวัชญา จัันทะคุณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-709610
นายปริญญา จันทะคุณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-709610
นางภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-709610
นางสุรางรัตน์ ลำธารทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-709610
นางสาวพิลาวัลย์ จันทร์กอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-709610
นางสาวติรวดี งามทรง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-709610
นายนำชัย หอมแก่นจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-709610
นางบัวผัด เสียเหวย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
053-709610
นายพิษณุ ปิงสมปาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-709610


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
นายศุภวิศว์ ตาหล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
นายสุพรรณ์ จันทาพูน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม

นางกนกวรรณ มโนสร้อย
นางวรรณา สมัครไทย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,058
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โทรศัพท์: 053-709610 อีเมล์: TPW_TPW@live.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี โทรศัพท์: 086-5874899 อีเมล์: kru.tair@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]