โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
นายสุพรรณ์ จันทาพูน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางสุวิมล ฟองแก้ว
ครู
นางลลนา บุญญาอารักษ์
ครู
นายมณเฑียร มามาตร์
ครู ชำนาญการ
นางพรรณี มามาตร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอรอนงค์ เอียดเอก
ครู ชำนาญการ
นางกนกวรรณ มโนสร้อย
ครู ชำนาญการ
นางปริศนา แสนป้อ
ครู ชำนาญการ
นางวันเพ็ญ มูลเมืองคำ
ครู ชำนาญการ
นางวิภานันท์ โพธิ์ทิพย์
ครู ชำนาญการ
นายณรงค์ ดารารัตน์
ครู ชำนาญการ
นางพัชราภรณ์ ต๊ะนา
ครู
นางสิริวัชญา ชุ่มเมืองเย็น
ครู
นางวรรณา สมัครไทย
ครู ชำนาญการ
นายปริญญา จันทะคุณ
ครูผู้ช่วย

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
นายสุพรรณ์ จันทาพูน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดถ้ำปลาวิทยาคม

นางอรอนงค์ เอียดเอก
นางสุวิมล ฟองแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0006
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โทรศัพท์: 053-709610 อีเมล์: tampla66@hotmail.com

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ