โรงเรียนบ้านขุนสาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านขุนสาใน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

0-5307-2335
นางสาวศุภาวดี จินดาธนภาคิน
ครู ชำนาญการ
0844807533
0-5307-2335
นายชาญชัย วิวัฒน์รัตนกุล
ครู ชำนาญการ
087176441
0-5307-2335
นางสาวสายพิณ ฮองโยง
ครูธุรการ
086185653
0-5307-2335
นายศรายุทธ สุทธศิลป์
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
0847411290
0-5307-2335
นางสาวสิริญา ไชยเฉพาะ
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
0828945480
0-5307-2335
นางจิราพร ณ เมืองใหม่
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
084415300
0-5307-2335
นางสาวทัศนีย์ จิตรเจริญ
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
0821710188
0-5307-2335
นางนิภาพร โคตมะณี
ชำนาญการ
0856952890
0-5307-2335

นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขุนสาใน

นายชาญชัย วิวัฒน์รัตนกุล
นางสาวศุภาวดี จินดาธนภาคิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขุนสาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 0-5307-2335 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสามารถ แก้วฟู โทรศัพท์: 0849505570 อีเมล์: pongsamart1@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ