โรงเรียนบ้านขุนสาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านขุนสาใน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-5307-2335
นางบุษบา สุนันทา
ครูผู้ช่วย
0-5307-2335
นางนิตยพร ยุ้งทอง
ครู
0-5307-2335
นางสาวศุภาวดี จินดาธนภาคิน
ครู ชำนาญการ
0-5307-2335
นายปพนสรรค์ ลมัยพันธ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0-5307-2335
นางสาวสายพิณ ฮองโยง
ครูธุรการ
0-5307-2335
นายสามารถ แก้วฟู
ครู
0-5307-2335
นางสาวอัมพร ฉมหอม
ครู (อัตราจ้าง)
0-5307-2335
นายสมคิด บุญปวน
นักจัดการงานทั่วไป
0-5307-2335
นายศรายุทธ สุทธศิลป์
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
0-5307-2335
นางสาวสิริญา ไชยเฉพาะ
ครูผู้ช่วย ชำนาญการ
0-5307-2335
นางนิภาพร โคตมะณี
ครู ชำนาญการ
0-5307-2335

นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขุนสาใน

นางนิภาพร โคตมะณี
นายสามารถ แก้วฟู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขุนสาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 0-5307-2335 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสามารถ แก้วฟู โทรศัพท์: 0849505570 อีเมล์: pongsamart1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]