ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817243933
นางสาวกัญรินทร์ รัตนศักดิ์นิธิ
ครู
นางชนัญญา รักเรียน
ครู
087-1155927
นางสาวเกษรินทร์ นามแก้ว
ครู
080-1204827
นางสาวเมษายน แก้วทุ่น
ครู
085-7098355
นางสาวพัชรี ยิมิสุโท
ครู
081-0222501
นางสาวสุภัทรา สุวรรณเขียว
ครูผู้ช่วย
085-6955277
นายณัฐชัย มังคลาด
ครูผู้ช่วย
นายสมหวัง ศรีธิเลิศ
ครูผู้ช่วย
0932641482
นายสุรเดช เดชเดิม
ครู
นางสุรัตนา ศรีพันธ์ไพบูลย์
ครู
089-9989623

นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

นางสุรัตนา ศรีพันธ์ไพบูลย์
นางสาวกัญรินทร์ รัตนศักดิ์นิธิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00019
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053073000 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐชัย มังคลาด โทรศัพท์: 0933140626 อีเมล์:
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ