ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
053073000
นางสาวสายสุนีย์ อริยะ
ครูผู้ช่วย
053073000
นายวรการณ์ บุตรต๊ะ
ครู ชำนาญการ
053073000
นางสาวเมษายน แก้วทุ่น
ครู
053073000
นางสาวสุภัทรา สุวรรณเขียว
ครูผู้ช่วย
053073000
นายสมหวัง ศรีธิเลิศ
ครูผู้ช่วย
053073000
นางสาวศิรินภา เตียงศรี
ครูผู้ช่วย
053073000
นายณัฐชัย มังคลาด
ครูผู้ช่วย
053073000
นายตุลากรณ์ อ่อนนุ่ม
ครู
053073000
นายสุริยา ทวีวัฒน์
ครู
053073000
นายสุพจน์ นัดดาศรี
อื่นๆ
053073000
นายสุรเดช เดชเดิม
ครู (อัตราจ้าง)
053073000
นางเสาวณีย์ นภาทอง
อื่นๆ
053073000
นายมังกร นภาทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
053073000
นายณัฐกรณ์ บัณฑิตเทอดสกุล
นักการภารโรง
053073000
นายวัชรกิจ กวดนอก
อื่นๆ
053073000
นายนายบุญชู ตาหมู่
ครู (อัตราจ้าง)
053073000
นางสาวอรฤดี รักไทย
ครู (อัตราจ้าง)
053073000
นางสาวจีราภรณ์ หวังความรู้
ครู (อัตราจ้าง)
053073000

นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

นายตุลากรณ์ อ่อนนุ่ม
นายสุริยา ทวีวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053073000 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐชัย มังคลาด โทรศัพท์: 0933140626 อีเมล์:
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ