ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมังกร นภาทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053615964
นายนายบุญชู ตาหมู่
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053615964
นางสาวพิชญา พุทธราวุฒิกุล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053615964
นายสุพจน์ นัดดาศรี
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053615964
นายวัชรกิจ กวดนอก
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053615964
นายวรการณ์ บุตรต๊ะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053615964
นางสาวเมษายน แก้วทุ่น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053615964
นางสาวสายสุนีย์ อริยะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053615964
นางสาวสุภัทรา สุวรรณเขียว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053615964
นายณัฐชัย มังคลาด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053615964
นายตุลากรณ์ อ่อนนุ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053615964
นายสุริยา ทวีวัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053615964
นางสาวศิรินภา เตียงศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053615964
นางสาวพรรณทิวา อินต๊ะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053615964


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

นางสาวสายสุนีย์ อริยะ
นายณัฐชัย มังคลาด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,054
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053615964 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพุทธินันท์ วัฒนาพินิจสาคร โทรศัพท์: 0918518769 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]