ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817243933
053073000
นางสาวสายสุนีย์ อริยะ
ครูผู้ช่วย

053073000
นางชนัญญา รักเรียน
ครู
087-1155927
053073000
นางสาวเมษายน แก้วทุ่น
ครู
085-7098355
053073000
นางสาวสุภัทรา สุวรรณเขียว
ครูผู้ช่วย
085-6955277
053073000
นายสมหวัง ศรีธิเลิศ
ครูผู้ช่วย
0932641482
053073000
นายณัฐชัย มังคลาด
ครูผู้ช่วย

053073000
นายตุลากรณ์ อ่อนนุ่ม
ครู

053073000
นายสุรเดช เดชเดิม
ครู (อัตราจ้าง)

053073000
นางเสาวณีย์ นภาทอง
อื่นๆ
0817659363
053073000
นายมังกร นภาทอง
ครู (อัตราจ้าง)
0844887468
053073000
นางสาวสุรัตนา พยัคจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
089-9989623
053073000
นางสาวณชนก คงด้วง
ครูพี่เลี้ยง

053073000
นายวัชรกิจ กวดนอก
อื่นๆ
097-9548381
053073000

นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

นางสาวเมษายน แก้วทุ่น
นายตุลากรณ์ อ่อนนุ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053073000 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐชัย มังคลาด โทรศัพท์: 0933140626 อีเมล์:
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ