ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสายสุนีย์ อริยะ
ครู
053615964
นายวรการณ์ บุตรต๊ะ
ครู ชำนาญการ
053615964
นางสาวเมษายน แก้วทุ่น
ครู ชำนาญการ
053615964
นางสาวสุภัทรา สุวรรณเขียว
ครู
053615964
นายสมหวัง ศรีธิเลิศ
ครู
053615964
นายพุทธินันท์ วัฒนาพินิจสาคร
ครูผู้ช่วย
053615964
นางสาวศิรินภา เตียงศรี
ครูผู้ช่วย
053615964
นายณัฐชัย มังคลาด
ครู
053615964
นายตุลากรณ์ อ่อนนุ่ม
ครู
053615964
นายสุริยา ทวีวัฒน์
ครู
053615964
นางสาวพรรณทิวา อินต๊ะ
ครูผู้ช่วย
053615964
นายสุพจน์ นัดดาศรี
อื่นๆ
053615964
นายสุรเดช เดชเดิม
ครู (อัตราจ้าง)
053615964
นางเสาวณีย์ นภาทอง
อื่นๆ
053615964
นายมังกร นภาทอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
053615964
นายวัชรกิจ กวดนอก
อื่นๆ
053615964
นายนายบุญชู ตาหมู่
ครู (อัตราจ้าง)
053615964
นางสาวพิชญา พุทธราวุฒิกุล
ครู (อัตราจ้าง)
053615964


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

นายตุลากรณ์ อ่อนนุ่ม
นางสาวสายสุนีย์ อริยะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

904
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โทรศัพท์: 053615964 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพุทธินันท์ วัฒนาพินิจสาคร โทรศัพท์: 0918518769 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]