ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
053073000
นางสาวสายสุนีย์ อริยะ
ครูผู้ช่วย
053073000
นางชนัญญา รักเรียน
ครู
053073000
นางสาวเมษายน แก้วทุ่น
ครู
053073000
นางสาวสุภัทรา สุวรรณเขียว
ครูผู้ช่วย
053073000
นายสมหวัง ศรีธิเลิศ
ครูผู้ช่วย
053073000
นายณัฐชัย มังคลาด
ครูผู้ช่วย
053073000
นายตุลากรณ์ อ่อนนุ่ม
ครู
053073000
นายสุรเดช เดชเดิม
ครู (อัตราจ้าง)
053073000
นางเสาวณีย์ นภาทอง
อื่นๆ
053073000
นายมังกร นภาทอง
ครู (อัตราจ้าง)
053073000
นางสาวสุรัตนา พยัคจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
053073000
นางสาวณชนก คงด้วง
ครูพี่เลี้ยง
053073000
นายวัชรกิจ กวดนอก
อื่นๆ
053073000

นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ

นางชนัญญา รักเรียน
นายตุลากรณ์ อ่อนนุ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

69
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ โทรศัพท์: 053073000 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐชัย มังคลาด โทรศัพท์: 0933140626 อีเมล์:
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ