โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางศรีสมร ฮองโยง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053062048
นางชยาภรณ์ แจ้งจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053062048
นางรัชนี กาวิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053062048
นางวาสนา แก้วใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053062048
นายอุทัย ขจรงามยิ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053062048
นางสุธินันท์ จันตาโลก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053062048
นางดวงเดือน รักเมืองไพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053062048
นางสาววรัญญาพร ฝั้นเต่ย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053062048
นางรสสุคนธ์ รุ้งประนมกร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053062048
นางสาวกนกวรรณ ตะวังทัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053062048


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง

นางสุธินันท์ จันตาโลก
นางดวงเดือน รักเมืองไพร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

978
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053062048 อีเมล์: thasongkwae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอุทิศ จ๊ะปิน โทรศัพท์: 0861935615 อีเมล์: utittu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]