โรงเรียนบ้านฟักทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านฟักทอง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-071375
นางสาวชใบพร ปราโมทย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071375
นางสาวพัชราภรณ์ ก้อนกุณฑล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071375
นายประพันธ์ ปัญญาพรเลิศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-071375
นางจารวี แจกธรรมคีรี
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071375

ว่าที่ร้อยตรีสนาน คงอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านฟักทอง

นางสาวชใบพร ปราโมทย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,745
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฟักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071375 อีเมล์: pumpkinschool374@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรวิทย์ ธารพระคุณ โทรศัพท์: 0801200701 อีเมล์: worawit.t@mhs2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]