โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธวัช โลกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-685489
นางไพจิตรา นันติอูป
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-685489
นางธีรดา เตชะตา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-685489
นางสุทิน แก้วเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-685489
นางมาลี คำภีระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-685489
นางเพ็ญศรี ปินธิดา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-685489
นายสัญญา บุญสนอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-685489
นางทิพากร บุญสนอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-685489
นางมาลัยวรรณ พวงวิเชียร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-685489
นางสาวณิชาภัทร อรรถวิทย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-685489
นายสุทธิพงษ์ เจริญกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-685489
นางพิมพร พจนาปิยะกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-685489
นายทศพร พจนาปิยะกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-685489
นางผ่องพรรณ คันทะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-685489
นางสาวลีลาวดี จีระเสมานนท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-685489
นางสาวณัฐกานต์ แหลมมาก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-685489
นางสาวอัญชลีพร กุลบุตร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-685489
นายทวีเดช ฌานชีวิน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-685489
นางสุทธิพร สันติอรุณโชติ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-685489
นายสัญญณันท์ วรรณคำ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-685489

นายธวัช โลกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนแม่ลาศึกษา

นางมาลัยวรรณ พวงวิเชียร
นางสาวณิชาภัทร อรรถวิทย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,859
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-685489 อีเมล์: chumchonmaela@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางผ่องพรรณ คันทะ โทรศัพท์: 053685489 อีเมล์: chumchonmaela@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]