โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกษม กันทาหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053681538
นางพัชราภรณ์ ชัยปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053681538
นางวริศรา หลักบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053681538
นางขวัญธัญญธรณ์ จันทะเมธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053681538
นางทัศนีย์ อัยกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053681538
นายปรีชา สอนมาลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053681538
นางผกามาศ ปิ่นประยูร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053681538
นางกันธศีล พวงทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053681538
นางอุดม ชัยพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053681538
นางจตุพร อัยกร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053681538
นางสุวณี สุวรรณเขตนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053681538
นางจงศิริ วิวัฒน์เชาว์พันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053681538
นายทวุธ วงค์วงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053681538
นางชนิดาภา วงศ์ไชยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053681538
นางกมลชนก วนาศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053681538
นางสาวสุดฤทัย พงษ์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053681538
นางสาวรังสิมา พิกุลงาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053681538
นายพีรยุทธ์ นงค์ยา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053681538
นายไชยวุฒิ พุทธวัตร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053681538
นางสาวเจนจิรา เจริญยศ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053681538
นางอังคณา เมืองแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053681538
นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053681538
นายศุภชัย ศรีบุศย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053681538
นางรัชนีพร มีสี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053681538
นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053681538
นางสาวลาวัณฉวี ลาดหนองขุ่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053681538
นายสิทธิชัย บงกชวิจิตรรุ่ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053681538
นายวัชระ หยาดทองคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053681538
นายยุทธพร ระวังการ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053681538
นางพรลภัส ปัญญา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053681538

นายเกษม กันทาหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

นางอังคณา เมืองแก้ว
นางสาวรังสิมา พิกุลงาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,304
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053681538 อีเมล์: thairath33@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพัชรินทร์ พรหมศรี โทรศัพท์: 0861179348 อีเมล์: patcharin258@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]