โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทักษิณ นามวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
052-049550
นายอาคม น่านกร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052-049550
นางวิรินทร์ญา รุจิกรณ์เสถียร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052-049550
นายธีรยุทธ แสงนิลัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052-049550
นางสาวฤทัยวรรณ วรรณคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052-049550
นางสาวพริ้มศรา สุขสันต์สำราญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052-049550
นายชัชวาลย์ ภูแซมแสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052-049550
นายศราวุฒิ ศรีธิ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
052-049550
นายเสาร์คำ ต๊ะต้องใจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052-049550
นางเมธาพร ปิ่นสกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052-049550
นายกำจร ปิติสกุลบุญเลิศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052-049550
นางสาวทิพวรรณ อัมพรนภา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052-049550
นายยุทธนา ประภาสดาว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
052-049550
นายวราภพ ดำรงรักชาติ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
052-049550
นางสาวอาทิตยา ฉลองมโน
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
052-049550

นายทักษิณ นามวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านจอซิเดอเหนือ

นางวิรินทร์ญา รุจิกรณ์เสถียร
นายอาคม น่านกร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,070
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 052-049550 อีเมล์: josider.hnear@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัชวาลย์ ภูแซมแสง โทรศัพท์: 0931387054 อีเมล์: balance_nong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]