โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสังวาลย์วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจำรัส ปันทวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-687981
นายประวัติศาสตร์ กันป้อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-687981
นางอุบล นงค์ยา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-687981
นางธมนวรรณ ทรัพย์ทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-687981
นายดิเรก จินดารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-687981
นางจุฑามาศ แสนใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-687981
ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ สังข์แดง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-687981
นายเกรียงไกร วนาเชิง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-687981
นางสร้อยฟ้า ขยันงาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-687981
นางสาวดรุณี เชวงกิจไพศาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-687981
นายศราวุธ ชัยศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-687981
นางทองสุข ดีสมประสงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-687981
นายพุทธพงษ์ โรจนเกียรติคุณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-687981
นายณัฐพงศ์ เหล่ากาวี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-687981
นายพัฒนพงษ์ เกิดมงคล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-687981
นางสาวนารี สันตินามชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-687981
นางสาวธิดารัตน์ ชัยรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-687981
นางสาวรัญชยา อุดนันท์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-687981
นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วใส
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-687981
นางนิภาพรรณ สารภีสุวรรณศร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-687981
นายวิสิทธิ์ ทองแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-687981
นายอภิวัฒน์ อภิวงค์งาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-687981
นางเกตน์สิรี จอมสัก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-687981
นางสาวภคมล นนท์ศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-687981
นางมารียา ยิ้มละมัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-687981
นายอาทิตย์ แรดสมศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-687981
นายสุวรรณ คำภิไหล
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-687981
นายอภิชัย กันทาหอม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-687981
นายเสงี่ยม อ้ายสวัสดิ์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-687981
นางสาวกาณจนา อินวงศ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-687981

นายจำรัส ปันทวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังวาลย์วิทยา

นายเกรียงไกร วนาเชิง
นางสร้อยฟ้า ขยันงาน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,818
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-687981 อีเมล์: swwyacth@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิรมย์ สังข์แดง โทรศัพท์: 0800921007 อีเมล์: aphirom@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]