โรงเรียนบ้านแม่ลิด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ลิด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-071325
นางเดือนฉาย ปัญญา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-071325
นายยศกร พันธุรักษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
053-071325
นายจรัญ เปรมเจริญจิตร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
053-071325
นายปฏิภัทธ์ มิตรอวยพร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-071325
นายสมาน วิวัฒนาวิไล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
053-071325
นายชยพล ตาพงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071325
นางสาวชุลี คือปอ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071325
นางสาวปรางค์ทอง ใจน้อย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-071325
นายดอนชัย สุธา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-071325
นายสุริยัน หยกถาวรวงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
053-071325
นางสาวผกานันท์ คำวงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071325
นางสาววิภาสินี คำแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071325
นางสาวสิวารี ใจมาดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
053-071325
นายพัด ทองรักษ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-071325
นางสาวอโนทัย ใจคำลือ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-071325
นางพิกุล จอมทิพย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071325
นายโยธิน วุฒิกรกำเนิด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071325
นายวัชรพล วิชินา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071325
นายมานะ มุกวิมลมาศ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-071325

นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่ลิด

นายสุริยัน หยกถาวรวงศ์
นายยศกร พันธุรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,907
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ลิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071325 อีเมล์: maelidschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มานะ มุกวิมลมาศ โทรศัพท์: 0844809477 อีเมล์: ืnutmt.mt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]