โรงเรียนบ้านแม่แพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่แพ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
053-071390
นายพิทักษ์พงศ์ พานเหล็ก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071390
นายทินกร สาธิพา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
053-071390
นางยุพิน กันหม่อง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071390
นางสาวรัตติการณ์ ไชยวรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071390
นางสาวอุษณีย์ ภัสสรวัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071390
นางสาวชุติมา พุมพร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071390
นางสาวกรรณิกา เดชไพรพนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
053-071390
นายชาญนรินทร์ ชัยชนะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
053-071390
นางสาวบุญจันทร์ ธารายืนยง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
053-071390

นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่แพ

นางสาวชุติมา พุมพร
นายทินกร สาธิพา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,745
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่แพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071390 อีเมล์: maepae@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปฐมพงษ์ หล้าพระบาง โทรศัพท์: 0981365787 อีเมล์: lhaprabang@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]